Meer over Activiteiten

Conferentie 18+

Sterven, wederkomst en eeuwigheid. Drie woorden die iets gemeenschappelijks hebben: het gaat nog gebeuren, maar we weten niet wanneer. Wat ook een gemeenschappelijke deler kàn zijn, is de inhoud van de hoofdtitel van de komende conferentie: met groot verlangen uitzien. Het verlangen naar het sterven of de wederkomst, omdat je dan eeuwig bij God zult zijn.

Al vaak is het thema in de achterliggende jaren aangedragen via de enquête: een onderwerp dat te maken heeft met de eindtijd of de wederkomst. Tijdens de conferentie willen we dan ook bij dit thema stilstaan. Een mooi en belangrijk thema om met elkaar over na te denken! Maar ook een moeilijk onderwerp. Want wat is er veel onbekend over de eindtijd, de wederkomst, de eeuwigheid… misschien heb je veel vragen over dit onderwerp. Hoe zal de wederkomst gaan? Hoe ziet de eeuwigheid eruit? Welke visie op de eindtijd is juist? Vragen die ook na deze conferentie wellicht niet volledig beantwoord zijn, omdat God in Zijn Woord niet alles even duidelijk heeft geopenbaard. Blijkbaar is het niet nodig dat wij alles weten, al mogen we wel onze vragen hebben. Er zijn ook andere vragen die we elkaar kunnen stellen. Hoe sta jij persoonlijk tegenover de wederkomst en de eeuwigheid? Kijk je uit naar de dag waarop Christus terugkomt, omdat je dan altijd bij Hem zult zijn? Zit je misschien vol met twijfels en vragen? Of maakt het nadenken over dit onderwerp je bang, omdat je weet dat je niet klaar bent voor de wederkomst? Dit zijn vragen die gaan over leven of dood. Vragen waar je hopelijk wel een antwoord op vindt tijdens de komende conferentie. Zodat je aan het eind van het weekend naar huis gaat met een groot verlangen, een nieuw of een vernieuwd verlangen, naar die dag waarop Christus komt.

Zoals gebruikelijk zullen we in drie lezingen en een preek op zondagochtend stilstaan bij het thema, dat luidt: met groot verlangen uitzien. Over sterven, wederkomst en eeuwigheid. Hierbij staat niet één Bijbelboek centraal, maar wisselen verschillende Bijbelboeken elkaar af. Daarnaast is er veel ruimte om met elkaar te praten, te wandelen en muziek te maken. Ook is er op zaterdagmiddag een vrije middag, die je zelf kan invullen. We hopen dat jij erbij bent! Je kunt je hier aanmelden.

We zien ernaar uit je te ontmoeten, hopelijk tot ziens!

Datum: D.V. 15 tot en met 18 september 2017
(vrijdag begin van de avond tot maandagmorgen na ontbijt)
Locatie: De Grote Bunte te Nunspeet.
Thema:  Met groot verlangen uitzien. Over sterven, wederkomst en eeuwigheid.