Meer over Activiteiten

Workshops

Gidsen gevraagd | Jan Bayense 
Onderweg zijn gidsen nodig die de weg weten en die de weg wijzen. Evangelisten zou je kunnen zien als zulke gidsen in Gods Koninkrijk. Eén van deze gidsen - Jan Bayense - komt vertellen over zijn werk als evangelist in Limburg. Ook wil hij je praktische handreikingen geven waar jij als jongere mee verder kunt. Want er zijn meer gidsen gevraagd, maar hoe word je zo'n gids die anderen de Weg naar God wijst? Van harte welkom!

Samenwerken/sport/actief |   Ard-Jan Kaan
Hoe ontstaat vertrouwen? Zien in het donker is het moeilijkste wat er is, toch wil je wel vooruit om verder te komen. Hoe? Door goed op te letten in het nu en te kijken naar het verleden. Ditzelfde geldt voor het geloven. Vooruitkomen in het geloof gaat enkel als je God je Leidsman laat zijn.

Muzikale workshop ‘Op reis…’ | Janneke de Kok 
In deze workshop neem ik jullie mee op een muzikale reis! Tijdens een reis ontdek je nieuwe culturen, zie je nieuwe landschappen en hoor je nieuwe geluiden om je heen. Wij reizen vaak voor ons plezier, om nieuwe dingen te ontdekken. Maar er zijn ook mensen die reizen om hun leven te redden. Vanuit mijn ervaringen op het asielzoekerscentrum ga ik jullie iets vertellen over muziek in andere culturen. Ook zal ik jullie uitdagen om tijdens de workshop aan de slag te gaan met de pelgrimspsalmen, Psalm 120 – 134. Lees die gerust van tevoren alvast eens door!

Carrière maken: inzet en genade | Bert Noteboom
Je bent jong en je wilt wat. Dat is een goede houding als het gaat om inzet, studie en carrière. Op reis door het leven krijg je te maken met kansen en missers. Aan jou de taak om je in te zetten voor het beste resultaat, tegelijkertijd heb je het niet in de hand. God regeert. Als ondernemer deed Bert Noteboom ervaring op in het bedrijfsleven, onder andere als directeur van Broekhuis autobedrijven en momenteel als directeur groot aandeelhouder (DGA) van Lagarde Groep. Daarnaast was hij gedurende 10 jaar als parttime-directeur van het kerkelijk bureau van de HHK betrokken bij de backoffice en bestuursorganen van de Hersteld Hervormde Kerk. Bert investeert graag in verbinding tussen mensen, vandaar dat hij opleidingen deed tot mediator en vertrouwenspersoon. Wil jij je bezinnen op een carrière met God? Laat je dan inspireren in deze workshop.

Bijbelstudie I Ds. R.W. Mulder
Denk jij graag met anderen na over de Bijbel? Of wil je het thema reizen verder bespreken? Dan is deze workshop iets voor jou! Tijdens deze workshop wordt er meer verteld over reizen vanuit de Bijbel. Samen met een groepje andere jongeren zal je nadenken over je eigen levensreis. Ook Gods leiding in je leven zal aan bod komen. Door het lezen van Genesis 28, zal Jakob de hoofdpersoon zijn in de workshop. Jacob was een man die veel reisde in zijn leven en daarin wonderlijk door God geleid werd. In het maken van belangrijke beslissingen was God bij Jakob. Ervaar jij dat ook zo in je leven? Door samen met elkaar na te denken over vragen zal dominee Mulder met jullie het gesprek aangaan. Tot op de workshop!

Bijbelstudie II | Ds R.P. van Rooijen 
Wat ís reizen eigenlijk? Van tevoren maak je plannen, je bedenkt waar je naartoe gaat, wat je mee moet nemen, enzovoort. Het dóél bepaalt hoe de reis ondernomen moet worden. In de workshop willen we denken over ‘reizen’, vanuit verschillende gezichtspunten. Vanuit de discipelen, vanuit de Farizeeën, vanuit de Samaritanen. We willen dat vooral doen aan de hand van Lucas 9 en Lucas 10. Maar ook komt de vraag aan de orde: hoe ziet jouw reis eruit? En hoe gaan we om met wie we op de reis ontmoeten?

Belijdenis doen | Ds. W. Pieters 
Als je belijdeniscatechisatie volgt en vervolgens belijdenis doet, doe je wat Timotheüs eens deed:
·         hij streed de goede strijd van het geloof;
·         hij greep naar het eeuwige leven;
·         hij beleed de goede belijdenis voor vele getuigen.

Het was vast een heel indrukwekkend moment voor Timotheüs zelf, voor zijn geestelijke vader Paulus, voor de gemeente en misschien zijn moeder en grootmoeder en zijn Griekse vader (1 Timotheüs 6 vers 12). Aan de hand van dit Bijbelgedeelte hoopt ds. Pieters met je stil te staan bij belijdenis doen.

Op reis met de vervolgde kerk | Stichting de Ondergrondse Kerk
Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK dient vervolgde christenen over de hele wereld en verbind christenen in Nederland met hen. Daarnaast geven ze de vervolgde christenen een stem en moedigen ze de Nederlandse kerk aan met hun getuigenissen. Wil jij meer weten over het werk van SDOK? Meld je dan aan voor deze workshop!

Op reis als journalist | Ab Jansen  

In mijn workshop neem ik jullie mee op diverse (verre) reizen die ik de afgelopen 30 jaar heb gemaakt als journalist. Tal van spannende momenten waren voor mijn geestelijke lessen die ik met jullie wil delen.

Workshop Diaconaat | Hubrecht Smits en Jan van de Kamp
Jouw gemeente heeft een aantal diakenen. Dat woord betekent ‘dienaren’. Diakenen helpen mensen binnen en buiten de gemeente in al hun kwetsbaarheid. Misschien loop jij tegen dingen aan die je bezig houden of waar je niet los van kunt komen. Bijvoorbeeld op psychisch gebied, financieel of in de besteding van je tijd. Diakenen kunnen jou helpen. Er is ook een andere kant. Jij kunt zelf ook anderen helpen. Nu al, ook al ben je geen diaken. Over deze vragen, wat de diaconie voor jou kan betekenen en wat jij voor de diaconie kan betekenen, gaat deze workshop. We doen dat aan de hand van een aantal rollenspelen.

Eindbestemming: hemel en hel | ds. M. van Sligtenhorst
Omschrijving volgt.