Coronacrisis

Een coronacrisis treft de wereld en ook Nederland. Voor jou betekent dit misschien dat je alle dagen vanuit huis je (school)werk doet. Als HHJO-team leven we van harte mee met allen die door dit virus getroffen zijn.

Op deze pagina doen we een handreiking aan jongeren, ouders, leidinggevenden en ambtsdragers om op vrije momenten bezinnend bezig te kunnen zijn of om praktisch iets voor anderen te betekenen. Heb jij ideeën die wij kunnen delen? Laat ze ons weten.

Bemoediging - Psalm 23

  1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
  2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
  3. Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
  4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
  5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
  6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.