Voor ambtsdragers

Op dit moment kunnen kerkdiensten gelukkig nog gehouden worden, zij het dat bijna alle gemeenteleden thuis meeluisteren. Het gemeentezijn komt hiermee in een heel ander perspectief te staan. We willen u als ambtsdrager graag handreikingen doen om er toch voor jongeren in de gemeente te kunnen zijn.

Catechese

De meeste gemeenten hebben de catechese in groepsverband stilgelegd. Wij ontvingen de afgelopen tijd vragen van catecheten over wat te doen. Daarnaast werden er ervaringen gedeeld van catechisatie op afstand. Daarom hebben we als HHJO een handreiking opgesteld, zie download op deze pagina. Deze omvat een aantal overwegingen, tips en adviezen. We beseffen dat dit niet volledig is omdat situaties verschillen, maar bidden dat het onderwijs wat gegeven mag worden aan de jeugd, zal strekken tot Eer van God en uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Pastoraat

Het pastoraat aan jongeren kan telefonisch of met een beeldverbinding gedaan worden. Een wandeling in de buitenlucht is natuurlijk ook goed mogelijk, mits er voldoende afstand (min. 1,5 m.) van elkaar gehouden wordt. Denk vooral ook aan jongeren die werkzaam zijn in de zorg en misschien op een heel directe manier in aanraking komen met het coronavirus en de gevolgen daarvan.

Het inspreken van een videoboodschap kan een manier zijn om te laten weten dat u aan de jongeren denkt en er voor hen bent. De HHG Stellendam publiceerde zo'n boodschap. 

Preekbespreking

De kinderen en de jongeren luisteren thuis mee. Daarvoor hebben we een blad gemaakt waarop ze hun aantekeningen kunnen maken. Wellicht kunt u als voorganger een aantal vragen bij de preek bedenken en die op de website van de kerk publiceren. Deze vragen kunnen binnen het gezin gebruikt worden om over de preek met elkaar te bespreken.

Diaconaat

Veel jongeren zitten thuis omdat de scholen gesloten zijn. Er zijn minder gelegenheden om de deur uit te gaan. Bedenk als diaconie waar u jongeren voor kunt inzetten binnen de gemeente. Mogelijk kunnen ze oudere mensen of zieke mensen binnen de gemeente helpen om boodschappen te doen, of andere klusjes. Lees ook de handreikingen van de generale diaconale commissie.