Voor ambtsdragers

Op dit moment kunnen kerkdiensten gelukkig nog gehouden worden, zij het dat bijna alle gemeenteleden thuis meeluisteren. Het gemeentezijn komt hiermee in een heel ander perspectief te staan. We willen u als ambtsdrager graag handreikingen doen om er toch voor jongeren in de gemeente te kunnen zijn.

Catechese

Hoewel het winterseizoen bijna ten einde was, is de catechese abrupt gestopt. Mogelijk kunt u de lesstof van de overige lessen per e-mail verstrekken aan de catechisanten of aan hun ouders. Wellicht kunt u handreikingen voor de ouders meesturen om de lesstof met hun kind(eren) te bespreken.

Een andere mogelijkheid is om een Bijbelstudie op te nemen (bijvoorbeeld met uw telefoon) en die te delen met de jongeren binnen uw catechesegroep.

Pastoraat

Het pastoraat aan jongeren kan telefonisch of met een beeldverbinding gedaan worden. Een wandeling in de buitenlucht is natuurlijk ook goed mogelijk, mits er voldoende afstand (min. 1,5 m.) van elkaar gehouden wordt. Denk vooral ook aan jongeren die werkzaam zijn in de zorg en misschien op een heel directe manier in aanraking komen met het coronavirus en de gevolgen daarvan.

Het inspreken van een videoboodschap kan een manier zijn om te laten weten dat u aan de jongeren denkt en er voor hen bent. De HHG Stellendam publiceerde zo'n boodschap. 

Preekbespreking

De kinderen en de jongeren luisteren thuis mee. Daarvoor hebben we een blad gemaakt waarop ze hun aantekeningen kunnen maken. Wellicht kunt u als voorganger een aantal vragen bij de preek bedenken en die op de website van de kerk publiceren. Deze vragen kunnen binnen het gezin gebruikt worden om over de preek met elkaar te bespreken.

Diaconaat

Veel jongeren zitten thuis omdat de scholen gesloten zijn. Er zijn minder gelegenheden om de deur uit te gaan. Bedenk als diaconie waar u jongeren voor kunt inzetten binnen de gemeente. Mogelijk kunnen ze oudere mensen of zieke mensen binnen de gemeente helpen om boodschappen te doen, of andere klusjes. Lees ook de handreikingen van de generale diaconale commissie.