Meer over Corona

Bijbelstudie

Veilig door het Lam (kinderen)

Door de huidige omstandigheden, kon het Kinderappèl dit jaar niet doorgaan. Om toch een bezinnend moment aan te bieden rondom dit thema, schreven we de Bijbelstudie 'Veilig door het Lam'. Zo kunnen jullie samen nadenken over het Lam in de Bijbel.
Download hier de Bijbelstudie

Christus, het Pascha voor ons geslacht (jongeren)

In de lijdensweken staan we stil bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. 'Christus is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht Gods vrijgesproken zouden worden.'  Deze (online) Bijbelstudie is speciaal ontwikkeld door de HHJO ten tijde van de coronacrisis. Om je stil te zetten bij het belangrijkste...

Pasen: Geboorte van eeuwig leven

Met Pasen staan we stil bij de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood. Jezus heeft de dood overwonnen en heeft eeuwig leven verworven voor wie in Hem gelooft.

Hemelvaart: de Koning op de troon

In deze Bijbelstudie denken we samen na over de hemelvaart van de Heere Jezus. Hij gaf Zijn discipelen de belofte, waar zij biddend mee bezig waren. Én zij verwachten een heerlijke toekomst.

Pinksteren: de Heilige Geest beneden

In deze Bijbelstudie denken we samen na over de uitstorting van de Heilige Geest. Deze wordt met Pinksteren naar de aarde gestuurd om het volbrachte werk van Christus toe te passen. De Heilige Geest wordt uitgestort, in rijke mate.