Meer over Corona

Handreiking aan ouders

Het coronavirus roept voor veel mensen vragen op. Kinderen, maar ook oudere mensen zijn bang voor wat er komen gaat. Zal ik het virus krijgen? Hoe moet dat met opa, oma of met mijn kleinere broertje of zusje? Wat als ik sterf? Juist in deze tijd is het belangrijk om samen te bidden, om samen in de nood tot de Heere te roepen die uitkomst kan geven. Ons gebed kan en mag niet op zichzelf staan maar dient vergezeld te gaan van verootmoediging, bekering, geloof, vernieuwing van het leven en hartelijke wederkeer tot Hem. Daarbij is het ook goed te bidden voor:

- Families in wier midden er vanwege dit virus rouw en verdriet is;
- Voor de overheid;
- De mensen die werkzaam zijn in de zorg;
- Allen die vanwege deze crisis getroffen worden in werk, inkomen en bedrijf;
-  Ouderen, kwetsbaren en eenzamen.

Gebed van Augustinus

Een eeuwenoud gebed van Augustinus was de bron voor het 'gebed in tijden van epidemie' dat in het dienstboek van de kerk staat. Klik hier voor een werkvorm om dit ook als gezin te bidden.

Links 

Op de website www.bijbelsopvoeden.nl zijn mooie verwerkingen etc. te vinden voor kinderen.