Werkblad bij de preek

Door de coronacrisis kunnen gezinnen niet twee keer per zondag naar de kerk. Het is voor kinderen thuis moeilijker om bij de kerkdienst betrokken te zijn, dan in de kerk. Om hen bij de kerkdienst en de preek te betrekken, kunnen er passende werkbladen worden gemaakt.

Sommige gemeenten doen dit al. Het werkblad kan tijdens of na de dienst door kinderen ingevuld worden. Eerder maakte de HHJO al een algemeen aantekeningenblad voor kinderen tijdens de dienst. Echter, voor elke preek een apart werkblad samenstellen is best wat werk. Naast een aantal luistervragen is het voor de afwisseling ook goed om andere vormen te gebruiken. Daarom heeft de HHJO een lijst met generieke verwerkingsvormen gemaakt. Deze is eenvoudig te gebruiken bij het opstellen van een werkblad.
Het is onze wens dat in deze periode, waarin kerken minder vol zijn, kinderen toch bij de kerkdiensten betrokken zijn.