Meer over Diensten

Stille tijd

De Heere wil op verschillende manieren tot ons spreken. Hij doet dit vooral door Zijn eigen Woord. Bijvoorbeeld als we thuis aan tafel uit de Bijbel lezen en door de preek op zondag. Maar daarnaast spreekt God vooral in de stilte. Als je helemaal alleen bent en de tijd neemt voor gebed en Bijbellezen. En zo stil te worden voor de Heere. Bidden is spreken met de Heere. In het Bijbellezen spreekt de Heere tot jou. En door het lezen van de Bijbel wil God door Zijn Geest het geloof werken, want het Woord is een kracht van God tot zaligheid. Hoe geef jij je stille tijd vorm? Wat is daarbij belangrijk? In deze toerustingsavond over stille tijd staat het spreken van en tot de Heere centraal, met praktische richtlijnen voor de jongeren.