Eerste stappen

Eerste stappen 16+

Jezus onderwijs voor Zijn discipelen


€ 3,50

Levertijd: 4 tot 8 werkdagen


  • Categorie
  • Artikelnr.

Samenvatting

Je karakter is natuurlijk niet te zien aan de buitenkant, maar wordt snel zichtbaar in je handelen. Jezus legt uit aan welke daden je een echte christen herkent. Zet een christen een voet dwars en hij zal je liefhebben. Probeer hem zijn jas af te pak- ken, hij zal niet vechten om de rest van zijn kleding te houden. Scheld hem uit en hij zal je zegenen en voor je bidden. 

Zoals je in nood je vrienden leert kennen, leer je in vervolging christenen kennen. Maar dit christelijk karakter, dat Jezus beschrijft, kun je al wel herkennen voordat vervolging komt. Hoe kun je goed doen wie je haten, als je die zure collega al niet kunt uitstaan? Hoe kun je toestaan dat je kleding wordt af- genomen, als je om minder vrije dagen al op je achterste benen staat? Wie kan zijn vijanden liefhebben, als dat nog niet eens lukt bij dat gemeentelid met die andere levensstijl? 

In de Bijbelstudies worden de volgende thema's behandeld: 

  • Aanschouwelijk onderwijs - Lukas 5: 1-11
  • Leven als de Vader - Lukas 6: 27-38
  • Volgen naar de dood - Lukas 9: 18-27
  • Afgezant van de Koning - Lukas 10: 1-20
  • Wachten tot Hij komt - Lukas 12: 35-48

Bij dit Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de vragen uit het jongerendeel. 

Leidingdeel downloaden


Eerste stappen (16+)

€ 3,50

Levertijd: 4 tot 8 werkdagen


Terug naar overzicht

Gerelateerde producten