Meer over Catechesemethode

Catechesemethode 'Leer mij!'

‘Leer mij’ is een complete catechisatiemethode voor de volledige tijd dat jongeren catechisatie volgen. De methode richt zich op drie leeftijdscategorieën: 12-14 jaar, 15-17 jaar en 18+.  Voor elke leeftijdscategorie worden er drie delen (geschikt voor 1 catecheseseizoen) geschreven. 

Wat onderscheid ‘Leer mij’ van andere methoden?
- ‘Leer Mij’ wil de Bijbelse boodschap heel dicht bij jongeren brengen door middel van een catechesemethode die aansluit bij hun niveau/leefwereld:
- Er worden activerende werkvormen aangeboden die de catecheet op weg helpen om kennis op een praktische manier over te dragen (hoofd-hart-handen)
- Er is een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waarbij dezelfde thema’s op verschillende momenten terugkomen
- De geloofsleer komt op een eenvoudige manier aan bod, hierbij wordt gebruikt gemaakt van de belijdenisgeschriften en geloofsbelijdenissen
- Er is aandacht voor niveau- en leeftijdsverschillen tussen jongeren die catechese volgen

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de catechisatiemethode? Meldt u dan  hier  aan voor de nieuwsbrief.