Meer over Catechesemethode

Opzet methode en lessen

Uitgangspunt voor de methode is de Heidel­bergse Catechismus. Elke les bestaat uit een Bijbelstudie met diverse vragen, een binnenkomer, een stelling, vraag of opdracht, uitleg, verwerkingsvragen en een leeropdracht: een Bijbeltekst en/of vraag en antwoord uit de Catechismus. 

- Zie voor de lesindeling  dit  overzicht.
- Een voorbeeldles is  hier  te downloaden.