Meer over Catechesemethode

Voortgang catechesemethode

Achter de schermen wordt door predikanten, didactici en de eindredactie hard aan de catechesemethode ‘Leer mij’ gewerkt. De drie delen voor de leeftijd 12-14 jaar zijn al op de markt, evenals deel 1 voor de leeftijd 15-17. Voor het volgende catechesejaar hopen we deel 2 van 15-17 jaar en deel 1 voor 18+ op de markt te brengen. Dat betekent dat volgend catecheseseizoen in alle catechisatiegroepen met de methode ‘Leer mij’ gewerkt kan worden.

Voor eind 2019 hopen we de resterende delen van ‘Leer mij’ af ronden. Daarmee is de methode compleet. De volledige methode bestaat uit 3 delen voor 12-14 jaar, 3 delen voor 15-17 jaar en 2 delen 18+. Hiermee is er een methode die doormiddel van een doordachte leerlijn catechisanten meeneemt in de geloofsleer, vanaf het moment dat ze met catechese beginnen tot het moment dat ze stoppen met de gewone catechese. Gedurende hun tijd op catechisatie wordt steeds aangesloten bij het niveau wat de catechisant op dat moment heeft. Door de loop van de jaren wordt de kern herhaalt en wordt naarmate de leeftijd vordert de stof ook verdiept.

Steeds meer catecheten gebruiken PowerPoint-presentaties om hun catecheseles te ondersteunen. Daarom wordt er bij elke les in elk van de boekjes ook een PowerPoint ontwikkeld. Om catecheten verder te ondersteunen is er bij elk boekje een handleiding beschikbaar waarin extra materiaal is opgenomen, zoals extra binnenkomers, extra verwerkingsvormen, etc. De handleiding en PowerPoints worden gratis ter beschikking gesteld aan catecheten in gemeenten die de methode bestellen.