Meer over Diensten

Bezinningsavond ambtsdragers

Pastorale zorg geven aan jongeren is niet eenvoudig. Wie zich als ambtsdrager verantwoordelijk weet voor het geestelijk heil van jongeren in de gemeente, kan soms de moed in de schoenen zinken. Waar te beginnen? Hoe spreek je hen aan? Wat is mijn Bijbelse opdracht hierin en hoe geef ik daar vorm aan? 

De HHJO verzorgt bezinningsavonden voor kerkenraden, waarin vanuit de Bijbel lijnen worden getrokken richting de praktijk van vandaag, als het gaat om pastorale zorg voor jongeren. Tevens krijgen ambtsdragers praktische tips aangereikt voor gesprekken met jongeren, op hart niveau. De bezinningsavond heeft daarmee zowel een verdiepend als een praktisch karakter.

Kerkenraden worden geadviseerd om geregeld een bezinningsavond in te lassen, om zo werkelijk oog te leren krijgen voor de geestelijke nood onder jongeren. Vrij van vergaderdruk, samen verdiepen rondom de zorg voor onze jongeren.