Meer over Diensten

Gewetensvorming

Gewetensvorming is een belangrijk deel van de opvoeding. Alle terreinen van de opvoeding zijn daarbij betrokken. We willen de kinderen graag Bijbelse waarden en normen inscherpen. Naast het voorhouden is ook het voorleven cruciaal voor de gewetensvorming. De beste tijd om het geweten te vormen is de leeftijd tot 12 jaar. Maar hoe doe je dat precies?
Tijdens deze avond over gewetensvorming komen verschillende onderwerpen aan de orde:
-    De Bijbelse visie op het geweten
-    De ontwikkeling van het geweten
-    Gods gebod als norm
-    Een ruim of een nauw geweten
-    Ouderlijk gezag