Meer over Diensten

Het gebed

Ouders zijn een belangrijk voorbeeld voor hun kinderen. Ook in geestelijke dingen. Als we wensen dat onze kinderen de Heere dienen, zullen we veel met hen daarover moeten spreken. En dat in de dagelijkse praktijk van het gezinsleven. Ook een goed en open gesprek naar aanleiding van de preek hoort daarbij. Daarnaast is het van onschatbare waarde als we onze kinderen leren bidden en ook samen met hen bidden. Hoe maak je dit tot een vast onderdeel van het dagelijks leven?

Aan de orde komen:
-    Bidden met kinderen
-    Het Godsbeeld van kinderen
-    Geloofsontwikkeling / Godsdienstige ontwikkeling
-    Spreken over de preek.