Meer over Diensten

Huisgodsdienst

Het gezin is de hoeksteen van de kerk en van de samenleving. De veiligheid en geborgenheid van het gezin is de basis om samen met de kinderen de Heere te zoeken. Samen met hen Bijbellezen, bidden en spreken over geloofszaken zijn bouwstenen voor hun verdere leven. Voor ouders ligt er ook de eis om de kinderen te onderwijzen in het christelijk geloof en de leer van verlossing en genade (Efeze 6:4). Huisgodsdienst gaat met vallen en opstaan en vraagt naast volharding ook een leven in diepe afhankelijkheid. Als jongerenorganisatie willen we hierover met ouders nadenken en hen ook praktische handreikingen geven.