Meer over Diensten

Jeugdpastoraat

De praktijk leert ons dat de jeugd en jongeren in veel gevallen behoefte hebben aan contact binnen de kerkelijke gemeente. Contactmomenten kunnen zijn: belangrijke gebeurtenissen als verjaardagen, het behalen van een diploma, ziekte of overlijden binnen gezin of familie enzovoort. Daarnaast kunnen jongeren zonder dat wij daar weet van hebben, worstelen met geloofsvragen. 

De tijd waarin onze jongeren opgroeien is intensief. Er komen veel prikkels en verleidingen op hen af. Dit vraagt om een luisterend hart en open oor voor jongeren. De Heere Jezus zegt over Zichzelf ‘Ik ben de goede Herder' (Joh. 10: 11 en 14). Hij zocht de mensen op en gaf hun persoonlijk aandacht. Hij zorgde voor mensen door ze te vergeven, te genezen, te bemoedigen, te troosten en ze te leiden naar de waarheid. 

In het pastoraat blijkt dat probleem vaak haar wortels te hebben in de tienerjaren. Is het daarom niet belangrijk om juist in deze fase aandacht en zorg te geven? Deze preventieve vorm van zorg en aandacht voor jonge mensen in de gemeente wordt uitgewerkt in het HHJO-Mozesmodel. Via dit model schakelen we ambtsdragers en leidinggevenden in voor persoonlijk contact met jongeren. Geestelijke zorg, voor iedereen.