Meer over Diensten

Omgaan met regels

Het woord regels heeft vaak een wat negatieve klank. Maar zo zijn ze niet bedoeld. Regels geven juist ruimte aan een kind. Binnen duidelijk afgebakende regels kan een kind zich ontwikkelen. Van de ouders vraagt dat wel om een zelf voorleven en een consequent naleven van de regel. 
In deze toerusting gaat het om het waarom en het hoe van regels stellen. En wat doe je als grenzen overschreden worden? 

Aan de orde komen:
-    Grenzen stellen (doel en moeiten)
-    Regels handhaven
-    Leren omgaan met boosheid
-    Straffen en belonen
-    Verantwoordelijkheid leren dragen
-    Waarden blijven, grenzen kunnen veranderen