Meer over Diensten

de JV in de praktijk

Speciaal voor leidinggevenden (16+)

De onderlinge verschillen tussen jongeren op de JV zijn groot. Hierdoor is het leiding geven aan een JV een uitdagende taak. Je hebt te maken met VMBO-ers en VWO-ers. Met pubers en jong volwassenen. Studerende en werkende jongeren. Ze staan midden in het leven met veel prikkels en invloeden. Daarin ben jij een identificatiefiguur voor hen. Dat is een verantwoordelijke taak. In deze cursus van 2 avonden denken we na over de volgende onderwerpen:

Leiding geven… hoe?
-    Blik op de JV in relatie tot de gemeente
-    Blik op de jongere
-    Blik op jezelf

Samen doen!
-    JV avond
-    JV bestuur
-    JV rooster
-    JV ledenwerving