Meer over Diensten

Seksuele opvoeding

God is de Schepper, ook van seksualiteit. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij de seksuele opvoeding. Jongens en meiden zijn hierin wel verschillend geschapen. Het is goed om deze verschillen met hen te bespreken omdat het invloed heeft op de beleving van deze scheppingsgave.
Het is belangrijk dat ouders de seksuele opvoeding niet overlaten aan de kerk of school, maar het juist een plek geven binnen de kwetsbaarheid en veiligheid van het gezin. 
De wereldse moraal over seksualiteit laat een heel andere kant zien. Ook daar komen de jongeren mee in aanraking. Voordat dat gebeurt moet hen dus al geleerd zijn om vanuit de verwondering over seksualiteit te spreken en te denken. Dit vraagt veel tact, openheid en liefde, waarbij veiligheid een voorwaarde is. Seksuele opvoeding is spannend, maar dat hoeft het niet te zijn. Dat is de kern van een Bijbelse toerusting over seksuele opvoeding.