Meer over Diensten

Kijk eens in de spiegel

Kijk eens in de spiegel! Met regelmaat gaat de HHJO om tafel met kerkenraden, leidinggevenden van de club en zondagsschoolmedewerkers. Dit om samen van gedachten te wisselen over de plaats van het jeugdwerk in de gemeente en het reilen en zeilen ervan. Daarnaast wordt er ervaringen uitgewisseld. Hierbij wordt er aangesloten op de vragen die leven. Bijvoorbeeld: Wat kunnen we doen voor jongeren die dreigen af te haken? Of: wat kan de HHJO betekenen voor (jonge) ouders die na willen denken over de christelijke opvoeding? Allemaal met het heil van onze kinderen en jongeren voor ogen. Zodat zij door genade de Heere mogen liefhebben en dienen!

Geslacht *
Man Vrouw
Ik ben betrokken op kinderen/jongeren als… *
Zondagsschoolleid(st)er Leidinggevende 12- Leidinggevende 16- Leidinggevende 16+ Ambtsdrager
In de omgang met mijn medeleidinggevenden voel ik mij: *
Gewaardeerd
Veilig
Vertrouwd
Niet zo prettig
Niet serieus genomen
Overbelast: er komt teveel op mijn schouders neer
Tijdens het jeugdwerkoverleg ben ik… *
Aanwezig Afwezig