Meer over Landelijke actie

Landelijke actie

Welkom op de pagina van de Landelijke Actie. De tweejaarlijkse actie van de HHJO heeft in 2018-2019 als thema ‘Wie goed doet, goed ontmoet. Diaconaat voor én door jongeren.’ Voor deze actie werkt de HHJO samen met de Generale Diaconale Commissie (GDC) en met Stichting Ontmoeting.