Meer over Landelijke actie

Doelen

De landelijke actie heeft drie pijlers:
1. Bewustwording op gang brengen bij jongeren rondom ‘diaconaat’
Wat zegt de Bijbel over dienen? Wat doet een (jeugd)diaken? Waarvoor kan ik bij hem terecht? Wat is mijn eigen diaconale verantwoordelijkheid binnen mijn kerkelijke gemeente of woonplaats?
2. Diaconale ervaring opdoen in de praktijk
3. Geld inzamelen voor diaconaat en jeugdwerk

De opbrengst van de landelijke actie is net als voorgaande acties voor de helft bestemd voor een extern doel en voor de helft bestemd voor de HHJO. De opbrengst van de actie ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ gaat naar de volgende doelen:
1. Generale Diaconale Commissie (GDC)
De GDC is een commissie binnen de Hersteld Hervormde Kerk. Deze commissie ondersteunt en adviseert diakenen. De GDC ontvangt 10% van de totale actieopbrengst en wil dit besteden aan het ontwikkelen van materiaal rondom het thema ‘diaconaat en jongeren’.
2. Ontmoeting
Ontmoeting is een stichting die kwetsbare mensen helpt om hun leven weer op de rit te krijgen. Diaconaal werk in de praktijk. Ontmoeting ontvangt 40% van de totale actieopbrengst en besteedt dit aan de financiering van het Cliëntenfonds.
3. HHJO
De HHJO ontvangt de helft van de actieopbrengst en zet dit in voor de ontwikkeling van digitale platforms voor jongeren.