Meer over Landelijke actie

Thema

Elke zondag lopen ze door de kerk. Gewapend met collectezakken. De diakenen van jouw gemeente zamelen geld in. Speciaal voor goede doelen én voor arme mensen bij jou in de buurt. Tijdens de nieuwe landelijke actie vragen we jouw aandacht voor het thema ‘Wie goed doet, goed ontmoet. Diaconaat voor én door jongeren’.

Sta jij er weleens bij stil dat diaconaat niet alleen een taak is voor diakenen, maar ook een taak is voor jou? In jouw gemeente en in jouw woonplaats zijn er mensen die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Vanwege hun eenzaamheid. Vanwege hun financiële problemen. Vanwege psychische nood. In de Bijbel zie je veel van Gods barmhartigheid terug. De Heere Jezus heeft veel oog voor mensen in nood.  Hij vraagt van jou om ook oog voor je naaste te hebben. Voor wie zet jij je in tijdens deze actie?