Over HHJO

In 2004 stelde de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk de commissie jeugdwerk in als orgaan van bijstand. Dat betekent dat de commissie in opdracht van de synode de werkzaamheden verricht. Jaarlijks worden het jaarplan, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring aan de synode voorgelegd. De uitvoering van het werk wordt gedaan door de jeugdwerkadviseurs van de HHJO, die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden werken. Zij zijn werkzaam op het kerkelijk bureau in Veenendaal en worden in hun werk ondersteund door de medewerkers van het kerkelijk bureau.

Stuur een e-mail

Functie

Naam

Kerkelijke gemeente

Voorzitter

Ds. J.A. Kloosterman

Lunteren

Secretaris

J. van Zijtveld

Neder-Hardinxveld, Giessendam en Sliedrecht