}

Product Categoriën

Bijbelstudie 12-

Voor of tegen Jezus? De reactie van mensen op Zijn werk.

Voor of tegen Jezus? De reactie van mensen op Zijn werk.

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0180

Tijdens de omwandeling van de Heere Jezus hier op aarde waren er veel reacties op Zijn werk en op Zijn onderwijs. Verbazing, verwondering, geloof en ongeloof. Het helpt niet om mensen met de vinger na te wijzen. Maar deze reacties zijn een spiegel zijn voor jezelf en de kinderen. In hoeverre is ‘een witgepleisterd graf’ van toepassing? En hoe kun jij net als Jezus de Bijbel als wapen gebruiken? Welke herkenning is er in de verschillende reacties als Maria de Heere gezalfd heeft?

Jona - (niet) luisteren als de Heere roept

Jona - (niet) luisteren als de Heere roept

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0175

Gehoorzaamheid is een thema dat elk kind herkent. Wat zeg je als je moeder je vraagt een boodschap te doen? Hoe reageer je als je hoort dat je je sommen na schooltijd af moet maken? Jona krijgt ook een opdracht. Hij denkt er onderuit te komen door een heel andere kant op te gaan. Nog diezelfde dag, als hij en anderen in levensgevaar zijn, moet hij bekennen: dit komt door mij…

Water - de bron van leven (12-)

Water - de bron van leven (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0152

In meerdere geschiedenissen in de Bijbel speelt water een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het water dat door de Heere Jezus verandert wordt in wijn. Of het Levende water waarvan Hij spreekt tegen de vrouw in Samaria. Wat kunnen wij hiervan leren voor onszelf?

Lofzangen in de Bijbel (12-)

Lofzangen in de Bijbel (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0173

In de Bijbel staan veel lofzangen. En niet alleen in het boek van de Psalmen. Denk bijvoorbeeld aan het lied van Mozes en Mirjam, het danklied van Hanna en het lied van de engelen. In deze liederen gaat het over Wie God is en wat Hij gedaan heeft. Hij is alle lof en aanbidding waard!

Elia (12-)

Elia (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0165

Een profeet geeft de woorden van God door aan het volk. Een bekende profeet is Elia.  Hij profeteerde in de tijd van koning Achab. Namens God legt hij de vinger bij de zonde, roept het volk op tot het dienen van de Heere. God doet grote wonderen in de tijd van Elia. Hoe reageren de mensen hierop? En welke boodschap voor vandaag heeft de Heere in deze geschiedenissen?

Beroepen - uit het oude en nieuwe testament (12-)

Beroepen - uit het oude en nieuwe testament (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.50

0162

De muzikant, de pottenbakker, de wijngaardenier, de wapendrager en de zaaier. Deze beroepen komen aan bod in de Bijbelstudie over beroepen. Het ene beroep richt zich op de mens, het andere beroep laat juist zien Wie God is. De vragen en opdrachten helpen je om met de kinderen hierover in gesprek te gaan.

Hart voor de schepping (12-)

Hart voor de schepping (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 1.50

0160

Duurzaamheid is een groot en breed thema. Met deze Bijbelstudie Actueel worden enkele deelthema’s van duurzaamheid bij kinderen gebracht. Het materiaal is geschikt voor één clubmiddag of -avond. 

Kies voor respect (12-) - digitale handreiking

Kies voor respect (12-) - digitale handreiking

prijs:

artikelnr:

€ 0.00

-

Op steeds jongere leeftijd komen kinderen in aanraking met sociale media. In deze digitale Handreiking voor de 12- clubs behandelen we het thema sociale media vanuit het gezichtspunt 'Eerbied voor God, respect voor elkaar'.

Luister! (12-)

Luister! (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 1.10

0150

“Tjonge… wat zijn er eigenlijk veel regels, hè? Vind jij het ook zo moeilijk om ze allemaal te onthouden? En dan moet je je er ook nog eens aan kunnen hóuden! Gehoorzaam zijn aan alles wat moet en wat niet mag, is misschien wel één van de moeilijkste dingen in ons leven.”

Hart voor de naaste (12-)

Hart voor de naaste (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 1.15

0145

‘Heb je naaste lief als jezelf!’ Deze oproep klinkt diverse keren in de Bijbel. Onder andere in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Deze man heeft hart voor zijn naaste. Terwijl de priester en de Leviet geen interesse tonen in een gewonde Jood, ontfermt de Samaritaan zich wél over de ander.

Kijk eens in de spiegel! (12-)

Kijk eens in de spiegel! (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 1.25

0136

Kijk jij weleens in de spiegel? Daarin zie je jezelf. Je kijkt of je paardenstaart recht zit. En je ziet of er genoeg gel in je haar zit. Weet je dat er bij de meeste gezinnen wel zeven spiegels in huis hangen?

Broodnodig (Biddag) (12-)

Broodnodig (Biddag) (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 1.45

0090

Je eet vast regelmatig brood. Bruin brood of misschien ook wel wit brood; iets lekkers erop en smullen maar! Wat kun je daarvan genieten!

Feesten in de Bijbel (12-)

Feesten in de Bijbel (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.50

0123

Er is niets fijner dan een gezellig feest. Toch? Denk maar aan je verjaardag of aan een jubileum, bijvoorbeeld als je opa en oma 40 jaar getrouwd zijn. De Bijbel vertelt ook over feesten.

Jozef (12-)

Jozef (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 3.55

0009

Je hebt vast al wel eens een verhaal over Jozef gehoord. Vader Jakob zorgt goed voor hem, hij krijgt hele mooie kleren. Maar de broers van Jozef zijn jaloers! Jozef wordt verkocht en de broers dachten dat ze voor altijd van Jozef af waren! 

Paulus (12-)

Paulus (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.45

0143

Zending en evangelisatie hebben al sinds het ontstaan van de eerste christengemeenten een plaats in het kerkelijk leven. De Woordverkondiging ging van Jood naar heiden. Van Israël naar Europa; en verder. Een bekende en veelbesproken zendeling uit de Bijbel is Paulus.

Daniël (12-)

Daniël (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.10

0156

Als tiener komt Daniël terecht aan het hof van Babel. Een wereld vol roem, eer en wetenschap. Allerlei luxe trekt Daniël en zijn vrienden naar deze wereld toe.  In dit rijk is het niet vanzelfsprekend om de Heere te dienen.