}

Product Categoriën

Bijbelstudie 16+

Volhard in het geloof - door lijden en moeite heen (16+)

Volhard in het geloof - door lijden en moeite heen (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0178

Christus beloofde Zijn volgelingen geen rustige reis, maar wel een behouden aankomst. De eerste zendbrief van Petrus ademt deze werkelijkheid. Aan de hand van deze brief behandelt dit Bijbelstudieboekje vijf thema’s die opkomen uit Petrus’ brief.

Eerste stappen – Jezus’ onderwijs voor Zijn discipelen (16+)

Eerste stappen – Jezus’ onderwijs voor Zijn discipelen (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0171

Marten (17): “Eigenlijk kan ik geen moment bedenken waarop God niet in mijn leven was. De Bijbelverhalen thuis, op school, catechisatie, godsdienst op school en natuurlijk de kerkdiensten op zondag. Het is zo vertrouwd. Maar wil ik wel zo “oppervlakkig” geloven? Die vraag houdt me steeds meer bezig. Als ik de verhalen over Jezus lees, begint er iets te smeulen van binnen. Ik zou Hem zo graag echt leren kennen!” 

Terug naar God - Hizkia en de bekering van Juda (16+)

Terug naar God - Hizkia en de bekering van Juda (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0170

Rianne (19): “Bekering betekent ook dat je dingen achter moet laten. Hoe langer ik met de Heere leef, hoe meer ik er achter kom hoeveel ballast je eigenlijk meesleept. Dat kunnen ingesleten patronen zijn, dat je God eigenlijk niet zo dient als Hij het wil of dat je op een verkeerde manier met je anderen omgaat. Of dat je er achter komt dat je wel heel erg zo denkt als de wereld. Je merkt steeds meer dat je echt diep zondig bent.” 

Jona - (On)gehoorzaam als de HEERE roept (16+)

Jona - (On)gehoorzaam als de HEERE roept (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0169

Jona is de profeet die de andere kant op liep dan de Heere wees. Dit bracht hem bijna tot de ondergang. Tot de Heere hem uitredde en opnieuw inzette in Zijn dienst. Dit werd voor duizenden tot rijke zegen. De Bijbelstudies over Jona bieden handvatten om met jongeren in gesprek te gaan over het luisteren naar de Heere. Volgen betekent zekerheden opgeven en de weg gaan die Hij wijst. 

Jakob - van bedrieger tot vorst van God (16+)

Jakob - van bedrieger tot vorst van God (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0154

De geschiedenis van Jakob die zijn vader bedriegt kennen we allemaal. Zijn moeder had de belofte van God gekregen dat Jakob de meerdere zal zijn van Ezau. Ze nemen het heft in eigen hand om deze belofte uit te laten komen.

Jozua (16+)

Jozua (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 2.55

0159

In deze Handreiking gaan we in zeven schetsen door het Bijbelboek Jozua heen. Het is waardevol om een heel Bijbelboek met elkaar te bestuderen om zo te ontdekken wat dit deel van Gods Woord toen en nu te zeggen heeft.

 

Spreuken (16+)

Spreuken (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.75

0057

Je kent ze wel: bepaalde spreuken die iedereen kent, en regelmatig worden gebruikt. We noemen ze ook wel eens spreekwoorden. Het boek Spreuken uit de Bijbel is eigenlijk een verzamenling van allemaal losse spreuken. Daarom lijkt het of er helemaal geen samenhang in dit Bijbelboek te vinden is, maar al die spreuken hebben één gezamenlijk thema: wijsheid!

Zendingsreizen (16+)

Zendingsreizen (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.35

0050

In de geschiedenis van de kerk na Pinksteren was hij de bekendste zendeling. Verre reizen heeft hij gemaakt. In verschillende werelddelen bracht hij het Evangelie. In dit boekje reizen we mee met Paulus, de evangelist onder de heidenen.

Esther (16+)

Esther (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.35

0103

Geloof, hoop, belofte (16+)

Geloof, hoop, belofte (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 2.35

0087

Geloof - hoop - belofte. Woorden waarvan je de betekenis wel zo ongeveer weet. Maar weet je ook wat de Bijbel over deze woorden zegt? En hoe komen ze in de belijdenisgeschriften voor? En wat betekenen deze woorden voor jou persoonlijk?

Zending (16+)

Zending (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 1.15

0067

Kies voor duidelijkheid (16+)

Kies voor duidelijkheid (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 0.00

-

Veel jongeren maken gebruik van de sociale media. In deze digitale Handreiking voor de 16+ verenigingen laten we jongeren op een positieve manier nadenken over hun gebruik van sociale media.

Jij en de overheid

Jij en de overheid

prijs:

artikelnr:

€ 1.25

0137

Ik en de overheid... misschien denk jij wel: wat moet ik daarmee? De overheid… die staat zo ver van mij af! Door deze Handreiking zul je ontdekken dat nadenken over (jouw relatie tot) de overheid belangrijk is.  

Moderne slavernij (16+)

Moderne slavernij (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 0.95

0147

In 2013 herdachten we dat 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. De handel in slaven is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land. Ongeveer 600.000 slaven werden door Nederlandse handelaren verkocht. Gelukkig is dat iets uit een ver verleden. Zulke barbaarse toestanden komen nu niet meer voor. Toch? 

Redelijk gelovig (16+)

Redelijk gelovig (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 1.25

0118

Hoe leg ik uit wat ik geloof? Hoe vertel ik mijn collega's of medestudenten dat God er echt is? Dat Hij alles geschapen heeft? Dat Jezus opgestaan is uit de dood? Geloof ik het zélf eigenlijk wel?

Herken je deze vragen?

Vervolging en overwinning (16+)

Vervolging en overwinning (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 1.35

0117

Je zult maar elke dag in angst leven om vanwege je geloof in de Heere Jezus gediscrimineerd, opgepakt of gedood te worden. Zou jij het volhouden?! Wereldwijd worden ongeveer 200 miljoen christenen vervolgd om hun geloof. Weet je wat het bijzondere is? Ondanks het verdriet en de pijn, groeit daar de liefde tot de Heere Jezus. 

Goed geld?! (16+)

Goed geld?! (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 1.15

0100

We hebben er allemaal (dagelijks) mee te maken. De een wat meer dan de ander, maar toch. Deze actuele schets Goed geld?! gaat over jouw omgaan met geld en goed. Goed om eens bij stil te staan? 

Seksualiteit (16+)

Seksualiteit (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 1.15

0072

Seksualiteit. Een thema dat je op allerlei tegenkomt, of je het nu wilt of niet. "Waarom moeten we er dan op de JV ook nog over nadenken?" vraag je je misschien af.

Gebedsgenezing (16+)

Gebedsgenezing (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 1.15

0073

Gebedsgenezing. Een thema dat regelmatig in het nieuws komt. Misschien weet je niet zo goed wat je met dit thema aan moet. "Kan dat wel, gebedsgenezing?", "worden er echt mensen genezen in zulke bijeenkomsten?" Vragen die bij jou misschien wel leven, of wellicht interesseert het je helemaal niet.