}

Product Categoriën

Eerste stappen – Jezus’ onderwijs voor Zijn discipelen (16+)

Eerste stappen – Jezus’ onderwijs voor Zijn discipelen (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0171

Marten (17): “Eigenlijk kan ik geen moment bedenken waarop God niet in mijn leven was. De Bijbelverhalen thuis, op school, catechisatie, godsdienst op school en natuurlijk de kerkdiensten op zondag. Het is zo vertrouwd. Maar wil ik wel zo “oppervlakkig” geloven? Die vraag houdt me steeds meer bezig. Als ik de verhalen over Jezus lees, begint er iets te smeulen van binnen. Ik zou Hem zo graag echt leren kennen!” 

 Je karakter is natuurlijk niet te zien aan de buitenkant, maar wordt snel zichtbaar in je handelen. Jezus legt uit aan welke daden je een echte christen herkent. Zet een christen een voet dwars en hij zal je liefhebben. Probeer hem zijn jas af te pak- ken, hij zal niet vechten om de rest van zijn kleding te houden. Scheld hem uit en hij zal je zegenen en voor je bidden. 

Zoals je in nood je vrienden leert kennen, leer je in vervolging christenen kennen. Maar dit christelijk karakter, dat Jezus beschrijft, kun je al wel herkennen voordat vervolging komt. Hoe kun je goed doen wie je haten, als je die zure collega al niet kunt uitstaan? Hoe kun je toestaan dat je kleding wordt af- genomen, als je om minder vrije dagen al op je achterste benen staat? Wie kan zijn vijanden liefhebben, als dat nog niet eens lukt bij dat gemeentelid met die andere levensstijl? 

Bijbelstudie 1: Aanschouwelijk onderwijs
Bijbelstudie 2: Leven als de Vader
Bijbelstudie 3: Volgen naar de dood
Bijbelstudie 4: Afgezant van de Koning
Bijbelstudie 5: Wachten tot Hij komt

Deze Bijbelstudie biedt veel gespreksstof voor jongeren die zich afvragen wat het praktisch betekent om de Heere Jezus te volgen. Samen  de weg vervolgen op Jezus’ kompas, achter Hem aan. 
Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel.