}

Product Categoriën

Jakob - van bedrieger tot vorst van God (16+)

Jakob - van bedrieger tot vorst van God (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0154

Jakobs leven was een leven van hoogten en diepten. In deze Bijbelstudie trekken we lijnen door naar het leven van de jongeren. Zoals het omgaan met beloften van God, de aanwezigheid van God in ons leven of het omgaan met tegenslag in het leven.

In deze Bijbelstudie worden de volgende thema’s en Bijbelgedeelten behandeld:

Gods beloften en de vervulling daarvan                  

Genesis 27 – Jakob gezegend in plaats van Ezau

Gods aanwezigheid in ons leven

 Genesis 28 – Jakob te Beth-El

Gebed en bemoediging

Genesis 32 – Jakob te Pniël

Omgaan met tegenslag

Genesis 37 en 42 – Gezinsproblemen

Leven in vreemdelingschap

Genesis 47 – Jozef bij Potifar


Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel en bestaat per Bijbelstudie uit de volgende onderdelen:
- Doel van de avond
- Extra informatie voor de leiding
- Aanwijzingen en antwoorden
- Brug naar de inleiding
- Alternatieve opdrachten