}

Product Categoriën

Jij en de overheid

Jij en de overheid

prijs:

artikelnr:

€ 1.25

0137

Vooral nu, in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en weer meer taken bij de burgers neerlegt. We zien hoe de overheid steeds minder christelijk wordt en de ruimte voor christenen kleiner lijkt te worden. In deze Handreiking denken we samen na over vragen als: Wat is de taak van de overheid? Moeten we een overheid gehoorzamen die niet christelijk is? Maar ook: Wat zijn mijn  eigen verantwoordelijkheden? Hoe kan ik iets voor onze maatschappij betekenen? De schets laat ook zien dat de Heere Jezus de Koning der koningen is. Mag je Hem al kennen en dienen?!

Bij deze schets is ook een leidingdeel beschikbaar.