}

Product Categoriën

Terug naar God - Hizkia en de bekering van Juda (16+)

Terug naar God - Hizkia en de bekering van Juda (16+)

prijs:

artikelnr:

€ 3.50

0170

Rianne (19): “Bekering betekent ook dat je dingen achter moet laten. Hoe langer ik met de Heere leef, hoe meer ik er achter kom hoeveel ballast je eigenlijk meesleept. Dat kunnen ingesleten patronen zijn, dat je God eigenlijk niet zo dient als Hij het wil of dat je op een verkeerde manier met je anderen omgaat. Of dat je er achter komt dat je wel heel erg zo denkt als de wereld. Je merkt steeds meer dat je echt diep zondig bent.” 

Deze Bijbelstudie gaat over ‘terugkeer tot God’. Hizkia ziet zich omringd door een volk dat de afgodendienst. De Heere gebruikt hem als instrument om een omkeer te bewerkstellingen. Hizkia neemt een groot risico. Nog maar een klein deel van zijn onderdanen neemt Gods geboden als uitgangspunt voor hoe ze Hem dienen. De meesten combineren er vrolijk op los. Natuurlijk geloven ze in de God van Israël, maar daarnaast geloven ze in een veelheid van andere goden en nemen ze deel aan heidense rituelen. Maar deze koers is ook voor het land een gevaar. Het kan hem zo maar buitenlandse bondgenoten kosten, die de “nieuwe” godsdienst van Juda niet kunnen waarderen. Wat betekent deze geschiedenis voor jou? Wat kan bekering jou kosten? 

Bijbelstudie 1: Nieuwe wegen
Bijbelstudie 2: Terug naar God
Bijbelstudie 3: Hoop op God
Bijbelstudie 4: Missie ten einde?
Bijbelstudie 5: Ongebroken? 

Deze Bijbelstudie biedt veel aanknopingspunten voor eerlijke gesprekken met jongeren over hun levensstijl, moderne afgoden; en wat de Heere daarover van ons vraagt. 
Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel.