}

Product Categoriën

Getuigen - christen-zijn in een godloze wereld (16-)

Getuigen - christen-zijn in een godloze wereld (16-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0161

Timotheüs krijgt een bemoedigende brief onder ogen. Paulus schrijft hem dat hij zich niet hoeft te schamen voor het Evangelie! Herken je dat? Dat je soms liever je mond houdt op het moment dat je júist zou kunnen getuigen van de Heere Jezus? In dit Bijbelstudieboekje staat het thema ‘Getuigen’ centraal. Je wordt meegenomen naar de Bergrede, waarin de Heere Jezus de opdracht geeft om zoutend zout, lichtend licht en een stad op een berg te zijn. Ook krijg je te zien hoe God met wonderen en tekenen de boodschap van het Evangelie bevestigd als Paulus en Barnabas in Lystre zijn. Het boekje sluit af met een wijze les van de profeet Jeremia: God dienen én de wereld dienen is onmogelijk. De Heere vraagt ons hele leven.

! Om tieners concreet te leren de boodschap van het Evangelie kort en eenvoudig te verwoorden, zit er bij elk Bijbelstudieboekje een woordenloos boekje met uitleg bijgesloten.

In dit Bijbelstudieboekje worden de volgende thema’s en Bijbelgedeelten behandeld:

Niets verborgen                  Mattheüs 5 – Zout, licht en een stad op een berg zijn
Niet alleen…                           Handelingen 1 – Vervuld zijn met de Heilige Geest
Wonderen en tekenen      Handelingen 14 – Wonderen en tekenen bevestigen het Evangelie
Schaam je niet!                    2 Timotheüs 1 – Bemoedigd worden om te getuigen
God vraagt ons hele leven           Jeremia 10 – God dienen én de wereld is onmogelijk

Bij dit Bijbelstudieboekje hoort een leidingdeel, waarin onder andere de exegeses van de Bijbelgedeelten, de antwoorden op de Bijbelstudievragen en extra verwerkingsopdrachten opgenomen zijn.