}

Product Categoriën

Lijden (16-)

Lijden (16-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0168

Nieuw Bijbelstudieboekje 16- over thema ‘Lijden’

Bijna wekelijks worden tieners geconfronteerd met aanslagen. Wanneer er ziekte is in de familie, worden jongeren zelfs dagelijks geconfronteerd met lijden. Veel tieners vragen zich af: ‘Waarom laat God het lijden toe in deze wereld en in mijn persoonlijke leven?’ In het nieuwe Bijbelstudieboekje ‘Lijden’ staat deze vraag centraal.

Aan de hand van vijf Bijbelstudies worden tieners meegenomen door de levens van de profeten Habakuk en Jeremia. Beiden krijgen te maken met waaromvragen, lijden om de zonde en lijden om het dienen van God. Hoewel beide profeten worstelen met het lijden, laten ze ons ook zien hoe er overgave en vreugde in het lijden kan zijn.

In dit Bijbelstudieboekje worden de volgende thema’s en Bijbelgedeelten behandeld:
Waarom? - Habakuk 1
Overgave in het lijden - Habakuk 3
Lijden om de zonde -  Jeremia 14
Lijden om het dienen van God Jeremia 20
Vreugde in het lijden   - Klaagliederen 3

Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel.