}

Product Categoriën

Vreemdelingen - Op weg naar het vaderland (16-)

Vreemdelingen - Op weg naar het vaderland (16-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0174

De vluchtelingenstroom die op gang kwam door oorlog in landen als Syrië en Irak heeft de gemoederen in Europa flink beziggehouden. Ook in Nederland hoor en lees je in het nieuws regelmatig over vreemdelingen. Mensen die wachten op een verblijfsvergunning. De één mag permanent in Nederland blijven wonen. Anders worden soms na jaren wachten weer teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Vreemdelingen kom je ook in de Bijbel tegen. Abram volgde Gods roeping en kwam terecht in een land dat totaal vreemd voor hem was. Naomi verbleef als vreemdeling in Moab. De Bijbel vertelt niet alleen de geschiedenis van een aantal vreemdelingen. De Bijbel laat ook zien hoe we als christenen met vreemdelingen om moeten gaan. In het nieuwe Bijbelstudieboekje ‘Vreemdelingen’ komen de volgende thema’s aan bod:

Abraham: vreemdeling in gehoorzaamheid – Genesis 12:1-9
Naomi: vreemdelinge in Moab – Ruth 1
De Moorman: vreemdeling in Israël – Handelingen 8:26-40
Zorg voor vreemdelingen – Mattheüs 25:31-46
Leven als vreemdeling – 1 Petrus 2:9-25

Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel.