}

Product Categoriën

Vrouwen rondom Jezus (16-)

Vrouwen rondom Jezus (16-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0153

Het zitten aan de voeten van de Heere Jezus is iets wat Hij graag ziet. Wanneer of hoe doe je dat? En wat staat het luisteren naar de Heere in de weg? In deze Bijbelstudie gaan de jongeren hierover met elkaar in gesprek. Andere onderwerpen in deze Bijbelstudie zijn bijvoorbeeld: ‘wachten en verwachten’ en ‘vergeving van zonden’. Ook staan we stil bij het waarom van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Ook in deze geschiedenissen komen we vrouwen tegen. Zij zochten de Heere in de graftuin. Waar zoeken de jongeren Jezus? Hij laat Zich vinden!

In deze Bijbelstudie worden de volgende thema’s en Bijbelgedeelten behandeld:

Zonde en vergeving                       

Lukas 7 -Jezus gezalfd door een zondares

Luisteren naar Gods stem 

 Lukas 10  -  Maria en Martha

Als Jezus je laat (ver)wachten

Mattheüs 15 -De Kananese vrouw

De oorzaak van Jezus’ dood

Lukas 23 -Jezus op weg naar Golgotha

Omgang zoeken met een levende Heere

 Johannes 20 -De opstanding

 

Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Doel van de avond
- Extra informatie voor de leiding
- Aanwijzingen en antwoorden
- Brug naar inleiding
- Alternatieve opdrachten