}

Product Categoriën

Beroepen - uit het oude en nieuwe testament (12-)

Beroepen - uit het oude en nieuwe testament (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.50

0162

De muzikant, de pottenbakker, de wijngaardenier, de wapendrager en de zaaier. Deze vijf beroepen komen aan bod in deze Bijbelstudie over beroepen. Het ene beroep richt zich op ons als mens, het andere beroep laat juist zien Wie God is. De vragen en opdrachten helpen je om met de kinderen hierover in gesprek te gaan.

In deze Bijbelstudie worden de volgende thema’s en Bijbelgedeelten behandeld:
Muziek als gave van God
1 Samuël 16 – David aan het hof bij Saul

God als pottenbakker van ons leven
Jeremia 18 – Het werk van de pottenbakker

Het geduld van God dat Hij steeds bij ons terugkomt
Mattheus 21 – de gelijkenis van de boze wijngaardeniers

Vertrouwen op God
1 Samuël 14 – Jonathan en zijn wapendrager

God maakt bij de wederkomst de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen.
Mattheus 12 – Gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe.

Het leidingdeel bestaat per Bijbelstudie uit de volgende onderdelen
- Doel van de Bijbelstudie
-   Psalmen en liederen
- Geloofsleer
- Exegese
- Vertelschets
- Antwoorden en toelichting
- Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan.
- Verwerking

Het leidingdeel is te downloaden op deze site.