}

Product Categoriën

Elia (12-)

Elia (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 2.75

0165

Een profeet geeft de woorden van God door aan het volk. Een bekende profeet is Elia.  Hij profeteerde in de tijd van koning Achab. Namens God legde hij de vinger bij de zonde, riep het volk op tot het dienen van de Heere. God deed grote wonderen. Hoe reageren de mensen hierop? En welke boodschap heeft de Heere in deze geschiedenissen voor vandaag?

In deze Bijbelstudie worden de volgende thema’s en Bijbelgedeelten behandeld:
De zorg van de Heere
1 Koningen 17 – Elia bij de weduwe in Zarfath

Het dienen van de Heere. Want Hij is God!
1 Koningen 18 – Elia en de profeten van Baäl

Over moedeloosheid en bemoediging
1 Koningen 19 – Elia’s vlucht

God straft de zonde
2 Koningen 1 – Ahazia’s dood voorzegd

Een knecht zijn van de Heere
2 Koningen 2 – Elia vaart op naar de hemel

Bij het Bijbelstudieboekje is een leidingdeel beschikbaar. In dit leidingdeel vind je meer achtergrondinformatie en de antwoorden van de opdrachten uit het jongerendeel.
Het leidingdeel bestaat per Bijbelstudie uit de volgende onderdelen:
- Doel van de Bijbelstudie
- Psalmen en liederen
-  Geloofsleer
-  Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan
-  Exegese
-  Vertelschets
-  Antwoorden en toelichting
-  Verwerking

Binnenkort kun je hier het leidingdeel downloaden.