}

Product Categoriën

Hart voor de schepping (12-)

Hart voor de schepping (12-)

prijs:

artikelnr:

€ 1.50

0160

Duurzaamheid is een groot en breed thema. Met deze Bijbelstudie Actueel worden enkele deelthema’s van duurzaamheid bij kinderen gebracht. Het materiaal is geschikt voor één clubmiddag of -avond. Doelgroep: kinderen van groep 5 t/m 8.

De Bijbelstudie Actueel heeft de volgende doelen:
- De kinderen weten dat de schepping Gods eigendom is.
- De kinderen beseffen dat zij de opdracht hebben die te bewaren.
- De kinderen kunnen aangeven hoe zij goed moet de schepping kunnen omgaan om daarmee ook God te eren.

De vragen en opdrachten zijn in de vorm van Bijbelstudie of opkomend uit situaties in de leefwereld van kinderen. Aan de orde komt onder andere:
- nadenken over de schepping en de opdracht aan de mens
- de grote berg afval en wat wij kunnen doen om die kleiner te maken
- het probleem van plastic
- keuzes maken in het dagelijks leven wat betreft water, licht, hergebruik

Het bijbehorende leidingdeel is hier te downloaden en bestaat uit de volgende onderdelen:
- Doelen
- Psalmen en liederen
- Geloofsleer
- Exegese
- Antwoorden
- Verwerking