}

Product Categoriën

Lesbrief 'Waarom Hersteld Hervormd?'

Het Woord en de kerk?
Misschien heb je het ook wel eens over 'onze kerk'. Met onze kerk bedoel je dan de Hersteld Hervormde Kerk. Dáár hoor je bij en dáár ga je ook zondags naar toe. Maar is de kerk eigenlijk wel van ons? Nee dus, de kerk is van God! Want weet je wat het woordje 'kerk' betekent? Het woordje 'kerk' betekent: wat van de Heere is. Al hebben wij dan kerkenraden, classes en een generale synode, uiteindelijk is het de Heere Die Koning is van Zijn kerk. En dat is heel belangrijk om te weten, want in de kerj moet het daarom niet gaan zoals mensen dat goed vinden, maar zoals de Heere het ons leert in Zijn Woord.  Het Woord van God moet dan ook het hoogste gezag hebben in de kerk. We kunnen alleen kerk zijn, als we eerbiedig luisteren naar wat God in Zijn Woord ons te zeggen heeft.

Kerkelijk besef is iets dat elke generatie dient te verinnerlijken. Niet om het eigen kerkgenootschap boven anderen te verheffen, maar wel om te leren beseffen van welk belang de belijdenis is voor de kerk. Vandaar dat het moderamen van de generale synode een lesbrief ontwikkelde voor catecheten over de vraag: ‘Waarom Hersteld Hervormd?’ 

Klik hier om de eerste twee pagina's van de lesbrief te bekijken. De   lesbrieven zijn kosteloos te bestellen via het kerkelijk bureau (bureau@hhk.nl of 0318-505541).