}

Product Categoriën

Regels in het gezin

Regels in het gezin: hoe stel je grenzen in de opvoeding van je kinderen?
Denk als opvoeders met elkaar na over grenzen en regels...Kinderen hebben grenzen nodig in het opgroeien. Ze moeten leren dat niet alles kan of mag. Grenzen komen voort uit liefde. Ouders hebben het beste met hun kind voor! Het stellen van grenzen is ook een opdracht van God. De Heere wil dat je je kinderen laat opgroeien binnen de grenzen van Gods Woord.

 

Download   hier   de eerste twee pagina's van deze opvoedingsmodule. 
Vraag gratis de digitale versie van deze opvoedingsreader aan via:     secretariaat@hhjo.nl.