Meer over In gesprek

400 jaar oud en toch niet stoffig….

De Dordtse Leerregels, zo’n oud document. Dat leest tegenwoordig toch niemand meer? Zeker mijn leeftijdsgenoten niet. Heeft het nog wel betekenis voor mij in 2018?

Hoe komen we er eigenlijk aan?
De Dordtse Leerregels zijn opgesteld tijdens een vergadering in Dordrecht, in 1618-1619. In die tijd is er in kerkelijk Nederland een grote strijd tussen twee dominees: Arminius en Gomarus. Arminius en zijn aanhangers noemen we de remonstranten. Hij strijdt tegen Gomarus met zijn volgelingen: de contra-remonstranten.
De Eerste en Tweede Kamer in Nederland, de Staten-Generaal, vinden deze discussie zo belangrijk dat er een grote kerkelijke vergadering wordt georganiseerd met predikanten uit het binnen- en buitenland. Wat is de juiste leer?
Dat kun je je nu niet meer voorstellen hè, dat Den Haag zich met een kerkelijke discussie zal bemoeien.


Waar gaan ze over?
De Dordtse Leerregels zijn eigenlijk een samenvatting van de Bijbelse leer, verdeeld in vier hoofdstukken. Als je de artikelen leest, zul je merken hoe pastoraal ze geschreven zijn.

Hoofdstuk 1: over Gods verkiezing en verwerping
Hoofdstuk 2: over het sterven van Christus en de verlossing van mensen hierdoor.
Hoofdstuk 3 en 4 zijn samengevoegd: over de verdorvenheid van de mens, de bekering tot God en de manier waarop dat gebeurt.
Hoofdstuk 5: over de volharding van de heiligen.
Aan het eind van ieder hoofdstuk lees je ook tegen welke dwalingen de artikelen gericht zijn.
Je ziet dat het thema’s zijn die ook nu nog vaak besproken worden. 

Ja, de uitverkiezing. Eigenlijk maakt het toch niet uit hoe ik leef?
De duivel doet er alles aan om te zorgen dat wij gaan denken dat God oneerlijk is: Hij kiest sommige mensen uit en sommige mensen niet. En als je uitverkoren bent, kom je er toch wel. Dat is precies waar het in de DL om gaat. De remonstranten verloochenen dat God van eeuwigheid heeft besloten om mensen om hun zonde te verwerpen. Ze zeggen dat God voorziet welke mensen slechter zijn dan anderen en dat Hij hen daarom verwerpt. En volgens hen voorziet God ook welke mensen goed en gelovig zullen worden en die verkiest Hij. 

Maar God roept geen uitverkorenen, maar zondaren. Wat een wonder dat je genodigd wordt terwijl je de dood hebt verdiend. Dit is Gods genade. Lees maar eens mee in de artikelen hiernaast. 

Marc Visser uit Ede reageert op DL Hoofdstuk 1, artikel 9
Deze zelfde verkiezing is geschied, niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid, of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereist in den mens, die verkoren zou worden; maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid, enz.; en dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid, en andere zaligmakende gaven, en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien; naar het getuigenis van den apostel: Hij heeft ons uitverkoren , niet, omdat wij waren, maar, opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor Hem in den liefde, Ef. 1:4.

Waar denk jij aan bij de uitverkiezing?
Ik denk bij uitverkiezing aan God Die, voordat Hij de wereld schiep, mensen heeft uitgekozen die bij Hem horen. God wist dat het verkeerd ging met de mens. Ik denk dat we het vooral als troost mogen zien: God heeft nog mensen uitgekozen die bij Hem horen terwijl we eigenlijk niks verdiend hebben. Wat God vraagt van ons is niet ‘Ben je uitverkoren?’ maar de opdracht ‘keer je om naar Mij’.

Wat is de uitverkiezing volgens dit artikel?
Verkiezing is, denk ik, bedoeld als versterking van het geloof, dat je zeker mag weten dat je bij God hoort.

Het laatste stukje vind ik het mooist in dit artikel. Hier zie je zo duidelijk naar voren komen wie God is, en ook dat Hij alle eer waard is.

Petricia Bouman uit Nederhemert reageert op DL artikel 8 van hoofdstuk 3/4.

Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. 

Waarom wordt er volgens jou iedere zondag gepreekt?
Er wordt iedere zondag gepreekt om het Woord van God aan ons uit te leggen, ons geestelijk voedsel te geven, en om mensen tot bekering te brengen.

Wat is het doel van iedere preek?
Het vorige antwoord kan ook het doel zijn. Daarnaast wordt er weleens gezegd dat de kerk de werkplaats van de Heilige Geest is. Het is belangrijk om hier te komen, omdat God in het bijzonder op deze plaats wil werken.

De eerste zin vind ik de belangrijkste zin in het artikel. Onlangs hoorde ik een preek waarin de dominee erg nadrukkelijk zei dat de preek de rechtstreekse woorden van God zijn wanneer ze binnen de kaders van de Bijbel zijn en de Heilige Geest er in meekomt. Ik wist dit wel, maar vaak besef ik dit niet zo direct. Daarom vond ik dit wel bijzonder en spreekt deze zin mij het meest aan.