Meer over In gesprek

Beroepen deel 1 | Automonteur

Interview met ds. J.G. Blom
Waarom bent u plaatwerker en spuiter in een garage geworden?
Omdat mijn leerprestaties duidelijk te wensen overlieten heb ik de MULO niet afgemaakt en ben op 15 jarige leeftijd gaan werken. Het liefst was ik toen net als mijn vader plaatwerker en spuiter geworden. Dat vond hij niet echter goed omdat het een ongezond beroep was. Maar na een paar jaar in een drukkerij gewerkt te hebben ben ik alsnog in de garage gaan werken waar mijn vader plaatwerker en spuiter was. 

Wat vond u de mooiste klus die u ooit heeft uitgevoerd?
Wat de mooiste klus geweest is, kan ik niet meer zeggen. Wat ik wel weet is dat veel onderdelen die nu na een aanrijding vervangen worden, door mij werden uitgedeukt. Een vakman zoals mijn vader was, ben ik niet geworden. Want hij was na zijn schooltijd op een autobusfabriek gaan werken en kon van een vlakke plaat ijzer een spatbord of een portier maken. Dat vakmanschap bestaat, denk ik, niet meer. Maar wat wij deden, gebeurt nu ook niet meer, mede omdat het uurloon zo hoog is.

Hoe was u christen in de garage?
Daar kwam ik voor uit, al waren mijn collega’s over het algemeen niet zo kerkelijk. Acht jaar heb ik mij er naast mijn werk op voorbereid om theologie te kunnen gaan studeren. Daar waren mijn collega’s van op de hoogte. 

En toen werd u ineens predikant…?
Nee, niet ineens. De betrekking op dit ambt had ik al toen ik jong was. Maar het probleem was dat ik nog niet eens een MULO diploma had en studeren voor mij daarom onmogelijk was. Dat veranderde toen de Heere mij riep tot dit ambt. Acht jaar avondstudie naast mijn gewone werk heb ik er over gedaan om tot de studie theologie toegelaten te kunnen worden. Daarvoor heb ik eerst de zaterdagopleiding gevolgd maar omdat ik dat lichamelijk niet meer op kon brengen, ben ik naar de dagopleiding gegaan. Na ruim vijf jaar werd ik, toen ik veertig jaar was, beroepbaar gesteld. Mijn vader die ouderling was, zei vroeger: een dominee wordt in zijn eerste gemeente gevormd. Ondanks dat ik wat ouder was, mag ik dat ook zeggen. Met dankbaarheid denk ik terug aan de contacten met de kerkenraden van de eerste gemeente, Zuilichem en Nieuwaal, die ik mocht gaan dienen.

Interview met Rick van der Helm (21) uit Monster
Waarom ben jij automonteur geworden?
Ik ben automonteur geworden omdat, ik al als kleine jongen bij mijn vader in het autobedrijf meeliep. En daar de liefde van het autovak heb meegekregen. 

Wat is jouw mooiste klus? 
Mijn mooiste klus is trekhaken installeren en stekkerdozen aansluiten op de auto’s. Omdat er dan de uitdaging in zit om de juiste draden eruit te meten om die op de stekkerdoos aan te sluiten.

Hoe ben jij christen op je werkplek? 
Door met vallen en opstaan mijn beeld gericht te houden op de Heere Jezus. En vanuit Zijn kracht in liefde en geduld om proberen te gaan met de klanten en mijn collega’s. Daardoor kan ik ook open zijn wat mijn principes zijn en waar ik voor sta.  Vanuit deze gedachten mag je dan klein getuigen zijn van wie Heere Jezus wilt zijn voor ons mensen. 

Kerkblad 1 februari 2018