Meer over In gesprek

Een meesterlijke dominee

Bijdrage ds. P. den Ouden (Katwijk)  
Hoe ging het er bij u vroeger in de klas aan toe?

De school waar ik werkte was een school voor het hele dorp. Het ging er gemoedelijk en gezellig aan toe, de toets- en testhysterie van tegenwoordig was onbekend, af en toe een vergadering. In de 16 jaar die ik voor de klas stond waren gebroken gezinnen en gedragsproblemen onbekend. Binnen het lesrooster was er veel ruimte om te vertellen, en dat heb ik dan ook volop gedaan: kerkgeschiedenis, zendingsgeschiedenis, vaderlandse geschiedenis, ontdekkingsreizen en nog meer. Ik leerde ik hen veel Bijbelgedeelten uit het hoofd: Psalmen, Jesaja 53, 55,  Efeze 2, Romeinen 8. 

En wat hebben we veel gezongen, natuurlijk de klassiekers als: Vaste Rots, Beveel gerust Uw wegen, Ere zij aan God de Vader, de Valeriusliederen enz. Ook leerden ze gedichten van Vondel, Gezelle, Jacqueline van der Waals. Dat ging heel eenvoudig: elke dag oefenden we klassikaal een paar keer een stukje, en dan zat het er zomaar in. Zo breng je een klankbodem aan waardoor de geestelijke dingen kunnen resoneren. Ook kweek je een gevoeligheid voor taal en stijl. En wat gaven al die teksten en liederen volop aanknopingspunten voor gesprekken, ook om onze tijd te verstaan. En niet te vergeten: voorlezen! 

Onderwijs is: jongeren inleiden in de rijke geestelijke erfenis die ons overgeleverd is. Hen daardoor inspireren, aanmoedigen, verlangend maken, hoop geven op God en Zijn genade, zie Psalm 78. 

Wat vond/vindt u het mooiste Bijbelverhaal om te vertellen?
Zou ik echt niet weten. Maar wat deed ik het graag!

Wat wilt u alle nieuwe meesters en juffrouwen meegeven?
Lees veel en bid veel. Je kunt alleen veel uitdelen als je zelf veel zoekt en ontvangt.  Bedenk wat een mogelijkheden je gegeven zijn: een jaar lang trek je dagelijks met je groep op. Pak die kansen. Bedenk dat er een grote verantwoordelijkheid op je rust: wat geef je je leerlingen mee en wat leef je hen voor. Je bent een identificatie-figuur; kinderen moeten aan ons merken dat we God liefhebben en verlangen te volgen. Zo kunnen ook die jonge harten warm worden. Thomas Hooker schreef: ’Let’s bring our childeren as near to heaven as we can.’ 

Van schoolmeester naar predikant, hoe kan dat? 
God riep.

Bijdrage Jolieke de Jong (Montfoort)
Waarom wil jij graag het onderwijs in?
Het onderwijs trekt mij omdat je als juf een waardevolle toevoeging kunt zijn aan de ontwikkeling van je leerlingen. Je krijgt in een klas zo’n 25 kinderharten toevertrouwd die jij enthousiast kunt maken voor bepaalde vakken en hen kunt vertellen over hun Schepper.

Wat vind jij het mooiste Bijbelverhaal om te vertellen?
Het Bijbelverhaal wat ik tot nu toe het mooist vond om te vertellen was de geschiedenis van de tempelreiniging. Er gebeurd een hoop in dat verhaal en je kunt de kinderen laten zien Wie de Machtigste is. Hij zal de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen.

Wat zou jij willen bespreken met ds. P. den Ouden naar aanleiding van zijn ervaringen?
Op wat voor manier pas je het Bijbelverhaal juist toe zodat je zo dicht mogelijk bij de kinderen kunt komen?
Kerkblad 10 mei 2018