Meer over In gesprek

Satan is de grote verliezer

„De duivel wil dat je slecht van God gaat denken,” stelt ds. K.J. Kaptein. De predikant stelt het verwoestende werk van de duivel tegenover Christus overwinning op Golgotha: „Als je bang bent voor de duivel als briesende leeuw, let dan op die andere Leeuw. Hij overwon!”

Wie is de satan eigenlijk?
Satan is de grote leugenaar en de Heere Jezus leert ons dat hij de vader van de leugen is. (Johannes 8:44) Dat wil zeggen dat satan de eerste en de grootste leugenaar is! Als hij liegt, dan doet hij dat wat hem op het lijf geschreven staat. Al neemt de satan Gods Woord in de mond, dan liegt hij toch, want hij zal Gods Woord verdraaien en misbruiken om je te verzoeken tot zonde. (Lukas 4: 10 en 11) Kortom, de satan liegt altijd.

Satan is de grote tegenstander van God, die uit is op jouw ondergang. Vanuit de Bijbel worden we dan ook opgeroepen om alert te zijn en altijd waakzaam. Ik denk aan 1 Petrus 5: 8 ‘Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden.’ De duivel gedraagt zich soms als een briesend en alles verscheurend monster, denk maar aan zoveel martelaren die de eeuwen door gedood zijn, omdat ze hun geloof in de Heere Jezus beleden. Maar de satan is ook de slang die je toesist: ‘Is het ook dat God gezegd heeft?’ Hij zaait de twijfel in je hart en wil maar één ding, namelijk dat je slecht van God gaat denken. Hij doet vaak net alsof hij het allerbeste met je voor heeft en God het aller slechtste.

Het leek alsof de satan bijna won op Golgotha…
Satan is echter ook de grote verliezer. Op Golgotha is zijn kop vermorzeld en hij kan het niet voorkomen dat het Evangelie de wereld overgaat. Satan kan het niet voorkomen dat er harten opengaan voor het Woord van God en dat het Koninkrijk van God straks in volle heerlijkheid realiteit zal worden. De Heere Jezus heeft immers alle macht gekregen, op hemel en op aarde. Op Golgotha is de kop van satan vermorzeld, want het kruis van Christus stak satan dwars door het hart. Christus heeft op Golgotha niet alleen betaald voor de zonden, maar Hij heeft ook vanaf het kruis de overwinning uitgeroepen. Als je bang bent voor de duivel als briesende leeuw, let dan op die andere Leeuw, de Leeuw uit de stam van Juda, want Hij heeft overwonnen. En de Kerk van Christus ziet uit naar de dag waarop alle knie zich zal buigen voor Koning Jezus! Wie is jouw Koning?   

Welk boek adviseert u om door jongeren te laten lezen?
Een boek dat je gelezen moet hebben, is het boek van dr. S.D. Post met als titel: ‘Duivels dichtbij’. De auteur wil jou duidelijk maken dat de duivel, als gezworen vijand van God, maar één ding wil en dat is, jou bij de Heere weg trekken. Hij wil je laten zien hoe geraffineerd de duivel daarbij te werk gaat. De duivel is een geslepen monster en gunt er niet een aan de Heere. Veel concrete voorbeelden worden genoemd en dus ga je merken hoe dichtbij het allemaal komt. Een boek dat je aan het denken zet en ik kan het jou van harte aanbevelen.

Duivels dichtbij
Geloof jij dat de duivel bestaat? Geloof jij dat de duivel jou in de gaten houdt en jou beinvloedt? Is de duivel voor jou realiteit of is hij een beetje buiten beeld geraakt? Al zie je hem niet, hij is er. En hij kan dichterbij zijn dan je denkt. De duivel is de laatste eeuwen wat uit beeld geraakt. Dat was een slimme zet van hem, om de gedachten en ogen van moderne mensen te richten op andere dingen en zo zelf buiten schot te blijven. Toch is er alle reden voor een hernieuwde bezinning op de positie en het werk van satan. Zeker in het laatst der dagen geldt de oproep van Petrus om nuchter te zijn, en te waken, omdat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden (1 Petr. 4:8). Dit boek wil helpen om de sluwe streken van de duivel in je omgeving en je eigen leven te herkennen. De schrijver vestigt daarbij de aandacht op Bijbelse middelen om je aan de invloed van de satan te ontworstelen. 

Kerkblad 30 augustus 2018