Meer over In gesprek

Gedoopt! Een teken voor het leven

‘Waarom ben jij gedoopt?’ Met deze vraag in gedachten schreef ds. J.C. den Ouden een boekje voor jongeren over de Heilige Doop. Een eenvoudig, helder en beeldend boekje over de waarde van dit verbondsteken. Daarbij maakte hij gebruik van een schat aan oudvaders en stemmen uit de kerkgeschiedenis. Een boekje met diepe inhoud, in eenvoudige taal. Vanuit het boekje spreken vier beelden voor zichzelf. Wil je hier meer van begrijpen? Lees dan: ‘Gedoopt, een teken voor het leven!’

Beeld maakt boodschap duidelijker
Ds. J.C. den Ouden: ‘Op de basisschool heb jij vast ook breuken gehad. Ik vond breuken moeilijk en snapte niet waarom 1/3 meer is dan 1/9. De meester tekende op het bord twee even grote taarten en verdeelde de ene in drie en de andere in negen stukken. Door middel van de tekening probeerde hij duidelijk te maken dat 1/3 meer is dan 1/9. Een tekening zegt soms meer dan woorden. De doop is eigenlijk een tekening. Het is een uitbeelding van de boodschap van het Evangelie. De doop is de boodschap van de Bijbel in een notendop. 

Meer dan een afbeelding
Ds. J.C. den Ouden: ‘De doop is meer dan een afbeelding. Het is ook een zegel. Vroeger zette een koning onder aan zijn brieven een afdruk van zijn wapen. Hij drukte er zijn zegel op. Dat zegel was het bewijs dat de brief door de koning geschreven was. Hij stond voor honderd procent achter de inhoud van de brief. Zo is het ook met de doop. In de doop onderstreept God nog eens extra dat Hij voor honderd procent achter de inhoud van het Evangelie staat. Hij vergeeft jou graag als jij met berouw in geloof tot Hem komt.’

Verlichting door de Heilige Geest
Ds. J.C. den Ouden: ‘’s Avonds zie je soms een verlichte kerktoren. Op de grond staan grote schijnwerpers op de toren gericht. Het werk van de Heilige Geest kun je daarmee vergelijken. De Heilige Geest laat al het licht vallen op de Heere Jezus en Zijn werk. De Heilige Geest maakt de Heere Jezus onmisbaar en aantrekkelijk. Hij wekt het verlangen in ons om de Heere Jezus te kennen als onze Zaligmaker. Hij laat je zien dat je alleen door te steunen op Zijn offer behouden bent. Het is Zijn werk om je ogen te openen voor de rijkdommen die de Heere in je doop heeft beloofd en geschonken. De Heilige Geest zorgt ervoor dat er in ons leven plaats komt voor de Heere Jezus.’

Dichtb ij maar ver weg van huis

Ds. J.C. den Ouden: ‘De gelijkenis van de verloren zoon is uit het leven gegrepen. DE zoon liep weg van zijn vader. Hij vertrok naar een ver land. Weet je welk land dat was? Was het Arabië of Damascus, wat een wereldstad was in die tijd? Of het zonnige Egypte? Het meest diepe antwoord op die vraag heeft Augustinus gegeven: ‘Het verre land is waar je God vergeet.’ Je hoeft geen lange reis te maken om in dat verre land te komen. Het kan hier zijn waar je nu bent. Als je God uit je leven wegduwt, dwaal je rond in dat verre land. De doop verandert mijn zondige hart niet. Dat doet alleen de Heilige Geest. Maar die Geest wordt ons in de doop beloofd. Hij buigt het hart, neemt de weerstand weg en doet verlangen naar God. Bid aanhoudend. Roep Gods hulp  in. Belijd dat je vanuit jezelf alleen maar geneigd bent om Gods verbond te verbreken.’

Zacharias Ursinus (1534-1583) 
Voor de kinderen betekent de doop een grote troost en zekerheid dat zij door de genade van God verzekerd en Zijn Kerk ingelijfd zijn, en dat zij weten, dat andere lidmaten des temeer zorg voor hen dragen en gedragen hebben; en daarom worden zij, zodra zij beginnen groot te worden, door hun doop vermaand en aangespoord tot gedurige dankbaarheid voor die genade en tot een ernstige dienst van God, hun hemelse Vader, die hen verwaardigde tot Zijn kinderen aan te nemen nog voordat zij Hem konden kennen, ja zonder dat zij het ook maar enigermate verdiend hadden. 
(Het Schatboek, Houten, 1989, blz. 57-58)

Cadeautip voor ambtsdragers 
Tip: Schaf het boekje ‘Gedoopt, een teken voor het leven!’ aan als geschenk voor jongeren in de gemeente. Bijvoorbeeld via de catechese, JV, of als geschenk bij bezoeken in het kader van jeugdpastoraat. Omdat het boekje werd uitgegeven in samenwerking met de HHJO, werkte ds. J.C. den Ouden samen met enkele meelezers. Dit waren onder andere ds. A. Kos, ds. W. Pieters en ds. H. Zweistra. 

ISBN: 9789462783492
Prijs: 8.95 euro
Uitgeverij: De Banier

Kerkblad 2 juni 2018