Meer over In gesprek

Een persoonlijke brief aan jou

Veenendaal, juli 2018

Beste jongere,

De jonge evangelist David Brainerd (1718-1747) schreef in zijn dagboek: ‘De meest nabije wandeling met God is de zoetste hemel die genoten kan worden op aarde.’ Misschien denk je: ‘Daar kan ik me niks bij voorstellen!’ Of denk je: ‘Heere, geef mij zo’n voortdurende wandeling met U!’ David Brainerds leven was een struikelgang. Steeds weer ervoer hij de nabijheid van Christus, maar zo vaak ook zwierf hij ver bij God vandaan. De duivel zat hem op de hielen. Wellicht herken je dat. Of niet.

In deze zomerperiode heb je meer tijd dan anders. Vandaar dat ik je een brief schrijf, van hart tot hart. Ik ben namelijk bezorgd vanwege je toekomst.

Niets verdwijnt
Pas sprak ik een rechercheur van de politie over onderzoek naar digitale sporen. Twee van zijn collega’s reisden naar de Verenigde Staten. Daar kregen zij toegang tot gegevens van een verdachte via de database van Facebook. Alle Messenger-berichten die de verdachten reeds lang geleden verwijderden, bleken beschikbaar. De digitale datareus Facebook, die ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, vergeet niets. 

Onwillekeurig dacht ik toen aan wat Jezus zegt in Lukas 12: ‘En er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal geweten worden.’ Dit zei Hij in verband met de farizeeën. Zij gingen schuil achter een vroom gezicht. Uiteindelijk komen ze daar echter niet mee weg. Alles komt openbaar, in dit leven, of straks voor Gods rechterstoel.

Stel jezelf eerlijk de vraag: ‘Waarvan hoop ik dat het nooit openbaar komt?’ Ik bedoel niet wat jou werd aangedaan door anderen; maar zonden die jij zelf uit eigen beweging dacht, sprak of deed. Besef dat wat jij niet belijdt aan de voet van het kruis, straks tegen je zal oordelen. (2 Kor. 5: 10)

Vol verlangens
Jij bevind je in een levensperiode waarin het kan stormen in je gevoelsleven. Je ervaart wellicht de kracht van entertainment dat je vreugde geeft. Seksuele verlangens die je gedachten gevangen nemen. Dagdromen waarin je vooral druk bent met je persoonlijke (toekomstige) uitstraling. Als zodanig is dit niet vreemd. De duivel grijpt ons aan waar we gevoelig voor zijn. Hij levert maatwerk. Als zijn bezit, houdt hij ons hart bezet.

DJ Avicii (Tim Bergling) is niet meer, zo las ik pas in een nieuwsbericht. Men vond hem dood in een hotelkamer. Hij domineerde 21 weken de top 40 met zijn nummer ‘Bromance’. Daarin zong hij: ‘Ik geef je de liefde die je zoekt en meer, dus waar wacht je nog op.’ Roem werd zijn ondergang op 28 jarige leeftijd. Het vernietigde hem. Zoals de boom valt, blijft hij liggen.

Wij beoordelen elkaar op daden, maar de Heere kent de verlangens van het hart. Voor Hem zijn we doorzichtig. Hij doorziet een ruig, maar ook een uiterlijk vroom leven. De heilige God kan niet anders dan toornen over ontrouw tegenover Hem als Koning van hemel en aarde. Daarbij gaat het niet alleen om uitbrekende zonden zoals we die bij een artiest wellicht makkelijk aan kunnen wijzen. Het gaat om de richting van het verlangen van je hart.

Als het warm is, krijg je dorst. Wanneer jij eerlijk voor jezelf de balans opmaakt. Dorst jij dan naar God, is Zijn goedertierenheid voor jou beter dan het leven? (Ps. 63: 4) Of richt jouw dorst zich enkel op troebel water, dat uiteindelijk je ondergang wordt? De duivel houdt je het liefst verbonden aan zijn entertainment-infuus. Als dat in de dood wordt losgekoppeld, is er geen redden meer aan.

Berouw
Sinds je vroegste kinderjaren stel jij je als afvallige op tegenover de God van je doop. Het doopwater droogde op aan je voorhoofd, je zwierf ver weg bij Hem vandaan. Maar de Heere gedenkt aan Zijn verbond. Bij Hem is redding en uitkomst, ook voor de grootste zondaar. Roep Hem aan tot behoud. (Ps. 50: 5) Bid om Zijn reinigende, vergevende, liefde en ontferming. Voor het te laat is. (Ps. 50: 22)

Om ons heen bevindt zich een voor ons onzichtbare schare engelen. In schitterende zichtbare gedaanten bevinden zij zich ook rondom de troon van de Heere, in de hemel. Prediker Asahel Nettleton (1783-1844) deelde een vraag met zijn luisteraars, die ik in deze brief aan jou persoonlijk stel: ‘Je hebt gezien wat voor levendige belangstelling engelen hebben voor het berouw van één zondaar. Zal er vreugde in de hemel zijn over jouw berouw?’

Verzoening
Ja, je leest het goed. Tegenover jou en mijn afdwalen en hardnekkige zondigheid, stelt de Heere Zijn barmhartigheid. (Ex. 34: 6) Hij werd in Christus ‘God met ons’. Hij liet Zich Zaligmaker noemen en men spijkerde Hem bloedend aan een kruis. Toen men Hem de wereld uit kruisigde door doodstraf, verbrak Hij echter door Zijn sterven de macht van satan en de dood. Het is volbracht.

Daarom bid ik je van Christus ’wege, laat je met God verzoenen (2 Kor. 5: 20). Volgens Samuël Rutherford (1600-1661) is het gebed ‘een boodschapper, een vlugge en gevleugelde bode die naar het hof daarboven worden gezonden.’ Vele generaties voor jou stelden hun vertrouwen door het gebed op de Heere. Vandaar dat ik die stemmen van lang geleden liet klinken in deze brief. Niemand van hen kwam bedrogen uit. Door Zijn Heilige Geest overtuigd Hij ons van zonde, maar ook van Zijn barmhartigheid en genade. Wie Zich tot Hem wendt, wordt behouden. (Matt. 7: 8).

Geroepen en gezonden
Als jij deze brief las en dacht: ‘Maar Deze is reeds mijn Liefste!’ Dan geef ik je de woorden en opdracht van dr. John Duncan (1796-1870) mee: ‘Gered door het evangelie voor zondaren, stelt God ons tot evangelisten in deze wereld.’

In verbondenheid,

Steven Middelkoop
Senior Jeugdwerkadviseur

Kerkblad 19 juli 2018