Meer over In gesprek

Landelijke actie leert jongeren dienen

Jeugdwerkadviseur Jacoline de Vree – Roon stond aan de wieg van het nieuwe thema voor de Landelijke Actie: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Jongeren dienstbaar in beweging zetten, zowel binnen als buiten de gemeente. 

Waar gaat de nieuwe landelijke actie over? 
„Welk beeld heb jij als je het woord ‘diaconaat’ hoort? Zelf dacht ik als tiener vooral aan de diakenen, die op zondag geld inzamelen tijdens de kerkdienst. Dat diaconaat ook iets met mij als jongere te maken had, dat besefte ik niet. Om jou als jongere meer bewust te maken van de diaconale taak die jij hebt in jouw kerkelijke gemeente en in je woonplaats, organiseert de HHJO een landelijke actie met als thema ‘Wie goed doet, goed ontmoet. Diaconaat voor én door jongeren.’”

Hoe ziet de samenwerking met de GDC eruit? 
„In onze landelijke kerk is er een commissie die veel nadenkt over diaconaat: de generale diaconale commissie. Zij helpt diakenen om hun werk goed te kunnen doen en geeft diakenen ook tips en adviezen. Tijdens de nieuwe landelijke actie werkt de HHJO veel samen met deze commissie. Samen hopen we materiaal te ontwikkelen voor diakenen in jouw gemeente, zodat zij weten hoe je jongeren kunt betrekken bij diaconaat en hoe je jongeren diaconale hulp kunt bieden als dat nodig is.”

Wat houdt de actie in? 
„Tijdens de actie is het natuurlijk ook de bedoeling om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De actieopbrengst van deze nieuwe actie gaat naar drie doelen. De helft van het geld gaat naar de HHJO, zodat wij een jongerenplatform kunnen ontwikkelen. De andere helft van de opbrengst komt ten goede aan diaconale doelen. Tien procent gaat naar de GDC voor materiaalontwikkeling en veertig procent gaat naar Stichting Ontmoeting, die via haar Cliëntenfonds mensen in diaconale nood gaat helpen. Doe jij mee met deze nieuwe landelijke actie?”

Ds. J. Joppe is als voorzitter van de Generale Diaconale Commissie dankbaar voor het nieuwe doel van de HHJO-actie. „Laten jongeren betrokken raken bij het diaconaat in de eigen gemeente.”

De nieuwe landelijke actie gaat over jongeren en diaconaat. Waarom bent u enthousiast over dit doel?
„Bij het woord ‘diaconaat’ denken veel jongeren (en ook ouderen) aan de diakenen in de gemeente. Ze zien hen collecteren en weten dat met de opbrengst van de diaconiecollecte armen worden geholpen. Maar diaconaat houdt veel meer in. Het behoort een taak van de hele gemeente te zijn en daar horen ook jongeren bij!
Ik hoop dat onze jongeren door de landelijke actie leren dat diaconaat een Bijbelse opdracht voor ons allen. Daarnaast hoop ik ook dat zij leren wat diaconaat betekent: het dienen van de naaste, helpen waar nood is en goed doen aan hen die het moeilijk hebben. Door deze bewustwording hoop ik vooral dat ze heel concreet betrokken raken bij het diaconaat in hun eigen gemeente.”

Waarom waardeert u de inzet van jongeren voor diaconaat?
„Voor veel mensen lijkt het wel alsof ze alleen op de wereld zijn. Ze maken zich niet druk om God en Zijn Woord en ook niet om de naaste in nood. Ze willen geen tijd vrij maken om een zieke buurman te helpen, boodschappen te doen voor een oude tante of met een gehandicapte een wandeling te maken. Het is van groot belang dat jongeren al jong leren om te zien naar mensen die hulp nodig hebben en zich daarvoor in te zetten, omdat de Heere dit in Zijn Woord van ons vraagt. Het spreekwoord luidt: jong geleerd, is oud gedaan. Als we jong leren goed te doen aan onze naaste, zullen we dat niet snel afleren. Daarbij zie ik in de gemeente verschillende diaconale taken waarbij jongeren heel mooi kunnen worden ingezet. ”

Welke aanmoediging wilt u meegeven aan jongeren?
„In Zijn woorden en daden heeft de Heere Jezus laten horen en zien wat diaconaat inhoudt. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij zag om naar mensen in lichamelijke en geestelijke nood om hen te helpen.
Ik kan geen betere aanmoediging aan jongeren geven dan die de Heere Jezus Zelf geeft. In de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10 maakt Hij duidelijk wat onze roeping is en sluit dan af met de aanmoediging: ‘Ga heen, en doe gij desgelijks.’”  

Actietip!
Wil jij samen met anderen jongeren graag actief aan de slag om iets te betekenen voor anderen in de gemeente? Organiseer dan een Handige Helden-week in jouw gemeente. Vraag gemeenteleden bij welke klussen zij in die week een helpende hand kunnen gebruiken. Heeft iemand oppas nodig? Kan de tuin wel wat onderhoud gebruiken? Wil een oudere wegwijs gemaakt worden op zijn nieuwe tablet? Laat gemeenteleden hun klus aanmelden via www.handigehelden.nl en vraag hen gelijk welke vergoeding ze bieden. In de Handige Helden-week kun je op de website zien welke klussen er in jouw omgeving te doen zijn. Meld jezelf of jouw JV aan als handige held en ga op pad om gemeenteleden blij te maken!

Ps. Handige Helden is een initiatief van een jonge HHK’er, Wim-Sander Roos uit de gemeente van Doornspijk. Je kunt kosteloos gebruikmaken van deze website. De ontwikkelaar/eigenaar stelt hiervoor het platform graag beschikbaar. 

Kerkblad 5 juli 2018