Meer over In gesprek

Persoonlijke brief van je dominee

De Schotse predikant Samuël Rutherford (17de eeuw) schreef tientallen brieven aan gemeenteleden en vrienden. Er bleven echter ook brieven aan jongeren bewaard. Hoe zou jij het vinden om een persoonlijke brief van je predikant te ontvangen? Ninian Mure en Patrick Carsen overkwam het. Hij sprak hen daarin aan als ‘lieve vriend’ en wees hen op de noodzaak van verlossing en behoud. 

Rutherford werd in het jaar 1600 geboren in Nisbeth, Roxburgshire, in het zuiden van Schotland. Na een theologiestudie werd hij predikant in Anwoth. Vanwege een verweerschrift over de vrije genade, tegen de Arminianen, verbande de kerkleiding hem naar Aberdeen. Daar leefde hij als gevangene en schreef brieven. 

Deze brieven zijn actueel voor jongeren vandaag. Lees ze alsof Rutherford jou persoonlijk aanspreekt. 

Steven Middelkoop
Senior jeugdwerkadviseur


Brief aan Ninian Mure 
Lieve vriend, 

Ik ontving je brief. Ik smeek je nu, in de morgen van je leven, God en Zijn aangezicht te zoeken. Pas op voor de dwaze zaken van je jeugd, een gevaarlijke tijd voor je ziel. Heb de wereld niet lief. 

Behoud geloof en waarheid, met alle mensen, als je een verbond of koopovereenkomst sluit. Wandel met God, want Hij ziet je. Doe niets, dan dat wat je gedaan zou willen hebben als je ogen breken en je adem koud wordt. Je hoorde de waarheid over God van mij, mijn beste ziel, volg het en verlaat die niet. 

Prijs Christus en Zijn verlossing boven alles van de wereld. Te leven voor het uiterlijk en de loop van de rest van de wereld zal je niet in de hemel brengen. Zonder geloof in Christus, en berouw, kun je God niet zien. Doe moeite voor verzoening, richt je vooruit naar het teken van de prijs van de hoge roeping. Als je niet uitkijkt voor het kwaad dat je bezet, dag en nacht, zal je achteropraken. 

Pas op voor liegen, zweren, onreinheid, en de andere werken van het vlees. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hoe zoet ze ook mogen lijken in het moment, het einde van deze richting is echter de eeuwige toorn van God en volslagen duisternis, waar geween is en gekners van de tanden. 

Genade zij met jou, 

Je liefhebbende pastor,
Samuël Rutherford
Aberdeen, 1637


Brief aan Patrick Carsen
Geliefde en liefhebbende vriend, 

Ik kan niet dan, bij gelegenheid van een bode, je aansporen om de liefde van je jeugd over te geven aan Christus; en op deze dag, terwijl de zon hoog staat en je jeugd jou geschonken wordt, God en Zijn aangezicht te zoeken. Want er is niets uit de hemel zo noodzakelijk voor jou als Christus. 

Je kunt er niet onbekend mee zijn dat jou dag zal eindigen. De nacht van de dood zal jou wegroepen bij de genoegens van dit leven. En de eeuwige verdoemenis zal de dood vergezellen, zolang als God leeft. 

De jeugd is gewoonlijk is een beschikbare dienaar van de satan, om een boodschap over te brengen. Want het is een verblijfplaats voor lust, vloeken, dronkenschap, Godslastering, liegen trots en ijdelheid. O, dat er een hart in je was dat God vreesde, dat jij je ziel en lichaam wilde wijden aan Zijn dienst!
Als de tijd komt dat je oogleden zullen breken en je gezicht bleek wordt, je benen en armen beven, de adem koud wordt. Dan zal je arme ziel vanuit je gevangenis van klei uitzien, om in vrijheid gezet te worden. Dan zijn een goed geweten en de genade van God al de heerlijkheid van de wereld waard. Zoek dat als je krans en kroon!

Genade zij met jou,

De jouwe, in de zoete Heere Jezus.
Samuël Rutherford
Aberdeen, 1637


Meer lezen van Rutherford?
Jongeren die Engels lezen kunnen de brieven van Rutherford gebruiken tijdens de dagelijkse stille tijd, vanuit een uitgave van ‘The Banner of Truth’. Het boek ‘Letters of Samuel Rutherford’ bevat 365 brieven, voor elke dag één. 

C.H. Spurgeon zei over de brieven van Rutherford: ‘Wanneer wij gestorven en verdwenen zijn, laat de wereld dan weten dat Spurgeon de brieven van Rutherford beschouwde als het meest nabije ten aanzien van ‘inspiratie’ dat gevonden kan worden onder alle menselijke geschriften’ 

J.C. Philpot zei ervan: ‘Welk een gewicht en kracht spreekt eruit! Hoe zwak en pover is vergeleken hiermee al onze prediking.'

Er zijn ook Nederlandse vertalingen beschikbaar van diverse brieven van Rutherford. Onder andere in de uitgave ‘Zijn genade zij met u – een selectie uit de brieven’ van Uitgeverij Den Hertog. Ds. W. Pieters plaatste op zijn website (dspieters.refoweb.nl) een korte levensbeschrijving van Samuël Rutherford en citeert daarbij uit de brieven. 

Onder redactie van ds. J.A. Kloosterman kwam recent een vertaling uit van Rutherfords boek ‘Beproeving en overwinning van het geloof’. Voor jongeren die meer willen lezen van Rutherford bevelen we dit boek van harte aan. 

Kerkblad 29  maart 2018