Meer over In gesprek

Verzoend door Christus

Ds. R.C. Boogaard uit Soest verwijst jongeren die worstelen met de vraag hoe zij genade kunnen vinden bij God naar Christus: „Dus de belangrijkste vraag voor jezelf is: geloof ik in de Heere Jezus tot vergeving van mijn zonden?”

Hoe kan door Christus onze schuld verzoend worden?
„Dat legt Paulus schitterend uit in Galaten 3:13. Hij vertelt daar dat Christus ons verlost heeft van de vloek van de wet. Die vloek is Gods rechtvaardige toorn over onze zonden. Jij en ik hebben Gods toorn verdiend. Wij zijn schuldig voor God, want wij hebben gezondigd. Paulus vertelt dat Christus is gekomen om in plaats van zondaren een vloek te worden. Dat deed Hij met heel Zijn leven, maar vooral in de hof van Getsemané en aan het kruis.”

Hoe kan je weten of je schuld betaald is?
„Door het geloof in Jezus Christus. Als je in Hem gelooft, wordt je niet meer veroordeeld (Johannes 3:16-18). Dus de belangrijkste vraag voor jezelf is: geloof ik in de Heere Jezus tot vergeving van mijn zonden? Als dat echt zo is, zul je verdriet en berouw hebben dat je tegen God gezondigd hebt en je ontvlucht de zonde ook. Je zult God ook dankbaar zijn en Jezus Christus liefhebben. Door de Heilige Geest groeit het verlangen in je om de wil van God te doen en heilig te leven (Zondag 33).”

Kunt u met een voorbeeld verduidelijken hoe Christus onze schuld betaalt?
„André doet zijn aankopen graag online. Heerlijk, vooral die optie ‘achteraf betalen’. Totdat de eerste aanmaning in zijn mailbox stond. Tja, hoe gaat hij dat oplossen? ‘t Is niet de enige webshop waar hij schulden heeft en een paar vrienden hebben ook nog wat van hem tegoed. Straks staat de deurwaarder nog bij hem op de stoep. Na lang aarzelen vertelt hij alles aan zijn vader. ’Hoe kom ik van mijn schulden af? Ik kan het niet betalen’ ’Hoeveel is het? ’, vraagt André’s vader. “Stuur de rekening maar naar mij. Ik zal hem voor jou betalen”.”

Welke Psalm of lied spreekt volgens u het meeste over de betekenis van het kruis?
„’Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft Hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan.’ Deze regels uit Psalm 103:6 kunnen mij elke keer weer heel diep raken. In het kruis van Christus blijft er van mijn schuld niets meer over. Ook de hymne van Fanny Crosby vind ik schitterend: ’O, Christ, what burdens bowed thy head!’”

Leestip
Ds. R.C. Boogaard geeft voor jongeren als leessuggestie het boekje van dr. R. van Kooten: ‘Verzoend door Christus!’ ‘Hoe krijg ik vergeving van mijn zonden? Wanneer weet ik dat mijn zonden vergeven zijn?’ Bij de bespreking van de Grote Verzoendag en andere offers komen deze vragen in dit boek aan de orde. Ook in het Oude Testament is er grote duidelijkheid over schuld, vergeving en vernieuwing. De HEERE gebruikte daar onder andere de offerdienst voor. De hogepriester droeg de zonden van het volk symbolisch over op het offerdier. Het offerdier moest sterven in plaats van het zondige volk. Het mooie van dit boek vind ik de verbinding tussen het Oude en Nieuwe Testament. De Grote Verzoendag loopt uit op Goede Vrijdag en Pasen!

O Christ, What Burdens Bowed Thy Head!
O Christ, what burdens bowed Thy head!
Our load was laid on Thee;
Thou stoodest in the sinner’s stead,
Didst bear all ill for me.

A Victim led, Thy blood was shed;
Now there’s no load for me.
Death and the curse were in our cup:
O Christ, ’t was full for Thee;
But Thou hast drained the last dark drop,
’Tis empty now for me.
That bitter cup, love drank it up;
Now blessing’s draught for me.

Jehovah lifted up His rod;
O Christ, it fell on Thee!
Thou wast sore stricken of Thy God;
There’s not one stroke for me.
Thy tears, Thy blood, beneath it flowed;
Thy bruising healeth me.
The tempest’s awful voice was heard,
O Christ, it broke on Thee!
Thy open bosom was my ward,
It braved the storm for me.

Thy form was scarred, Thy visage marred;
Now cloudless peace for me.
For me, Lord Jesus, Thou hast died,
And I have died in Thee!
Thou’rt ris’n—my hands are all untied,
And now Thou liv’st in me.
When purified, made white and tried,
Thy glory then for me!

 Fanny Crosby

Kerkblad 25 oktober 2018