Bijbelstudiemateriaal 16+

De HHJO heeft samen met Wycliffe Bijbelstudiemateriaal ontwikkeld voor jongeren.

Het belang van de Bijbel

Waarom is het zo belangrijk om een Bijbel in je eigen taal te hebben? De Heere Jezus geeft de opdracht om de Schriften te onderzoeken, want die zijn het die van Hem getuigen. In deze Bijbelstudie denk je samen na over het belang van de Bijbel. 

Bijbelstudie Powerpoint Handleiding

Met al de heiligen

Je denkt in deze Bijbelstudie na over talen in de Bijbel en talen in de hemel. Nu zijn er nog heel veel verschillende talen. Hoe zal het straks in de hemel zijn? Welke taal zullen Gods kinderen dan spreken? 

Bijbelstudie Powerpoint Handleiding